Murakami’nin yazarlık hikâyesi

Sıradan bir insan olduğunu söyleyen Murakami, Mesleğim Yazarlık’ta yazar adaylarına öğüt vermiyor. Yeri geldiğinde kişisel, yeri geldiğinde ise edebiyat tarihinden hikâyeler anlatırken kitabının nerede durduğunu veya konumlandırılabileceğini de bilmediğini söylüyor: “Bu kitap sonuçta ‘otobiyografik bir metin’ olarak kabul edilecek gibi görünüyor, ne var ki öyle bir bilinçle yazmış değilim. Ben sadece bir roman yazarı olarak bu yolu hangi düşünceler doğrultusunda yürüyegeldiğimi, olabildiğince elle tutulur hâlde, gerçekçi bir şekilde kayıtlara geçirmek istedim."

Enişteler, eniştelerimiz, enişteleriniz...

Derleyiciliğini Tanıl Bora ve Mustafa Çiftçi'nin yaptığı Enişteler Risalesi, İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Kitap, anılar ve tanımlar üzerinden 'enişte'nin hayatlarımızdaki yerine odaklanıyor.

Şiirde bir ‘Lupoc’ var!..

Modern Türkçe şiirde çağdaş anlatı türü olarak Attilâ İlhan’ın bazı şiirlerini polisiye olarak değerlendirmek mümkün. Erkut Tokman’ın yeni kitabı da şiirde bilimkurgu türü için örnek oluşturabilir. Hem de daha önce açılmamış ve eğer açılırsa modern Türkçe şiirde bilimkurgu türü şiirler rafında yer alacak bir örnek…

CHP'li Sümer: Nasıl bir güvenlik zaafiyeti doğuruyor?

CHP eski milletvekili Mustafa Balbay'ın kaleme aldığı "Bitmeyen Deniz Gezmiş" kitabı Meclis yerleşkesine alınmadı. CHP milletvekili Orhan Sümer, TBMM Genel Kurulu'nda "Nasıl bir güvenlik eksikliğine neden oldu? Kitabın yazarı eski milletvekilimiz Mustafa Balbay'ın da mı Meclis'e girmesini yasaklayacaksınız?" diye tepki gösterdi.

Olumluluğun şiddeti

Byung - Chul Han'ın eski toplumlardan günümüze şiddetin tarihsel değişiminin temel uğraklarını tespit eden felsefi bir anlatı olan "Şiddetin Topolojisi" kitabı Metis Yayıncılık tarafından yayımlandı. Han kitapta; Sigmund Freud, Carl Schmitt, Gilles Deleuze, Michael Hardt ve Antonio Negri'nin tezlerine de eleştirel bir gözle bakmayı ihmal etmiyor.

Zamanın Kokusu'yla polemik

Byung-Chul Han’ın metinleri, bilakis birtakım personaları harekete geçirerek ithamlarını başka ağızlara yüklüyor. Böylece, bakışı kendi üzerlerinde toplayan figürler aracılığıyla itibar sahasını da inşa etmiş oluyor. Öyle ki, tercümenin soyundan gelen bir yazının da pekâlâ yoz bir biçim altında düzenlenebildiğini görüyoruz. Söz gelimi, bir arzuhalcinin ya da bir portre ressamının -aynıyı yeni bir dile aktarımına- “tercümesine” benzemiyor Han’ın üslubu; daha ziyade bir “ihbarcının” dili bu, “olay”ı daima kendi tanıklık payını silerek “tercüme” ediyor. Alıntılar, geçmişin günceli tehdidine alan açan ifadelerken, çağrışımlarla işleyen bu zihinde, nostaljik unsurlara dönüşüyor. Kendi imgesini değerli kılmak için, güvenli biçimde konumlandığı metinsel ağa yerleşik figürlerle onay- karşı onay ilişkisi içinde bir monolog yürütüyor.

Teorinin Sonu*

Byung- Chul Han'ın kaleme aldığı Eros’un Istırabı, Aralık 2019'da Şeyda Öztürk çevirisiyle Metis Yayınları tarafından yayımlanacak. Kitapta yer alan "Teorinin Sonu" bölümünü okurlarımıza sunuyoruz.

Çok güzelsin, gitme kal*

Sanatsal olanın ya da güzelin zıttı nedir sorusuyla birlikte güzel olanı düşündüğümüzde en önemli ayrım noktalarında biri zamansallık olarak karşımıza çıkar. Güzel olanın kendine has zamansallığını, tüketim nesnesinin zamanından ayıran zamansal kip. Sonluluk ve ebediyeti, geçicilik ile kalıcılığı, şimdi ile geçmişi, 'mevcudiyetin ihtişamı' ile 'ışıltının hatırlanması'nı, 'doruk vakti' ile 'küçük bir sarhoşluk'u, acele ile sakinliği karşı karşıya koyan asli fark...

Kokusuz zamanlarda güzeli kurtarmak - Byung-Chul Han üzerine 'tekrar' bir deneme

Hayatı kaybediyoruzdur çünkü hayat verdiğinden fazlasını alamıyordur artık. Hayatı kaybedince zamanın kokusunun insandan firar etmesi ise mecburi olarak işliyor alınlarımıza. Hayatı ve zamanı eşitlediğimizde de Chul-Han’ın “Zamanı anlamlı kılan şey aynılığı değil, farklılığıdır” dediği yere geliyoruz.

Horasan Kürtleri 'Milwarî' adıyla edebiyat yarışması düzenleyecek

Horasan Kürtleri 'Milwarî' adıyla edebiyat yarışması düzenliyor. Son başvuru 5 Mart 2020...

Selim Temo İstanbul Kitap Fuarı'nda

Selim Temo, bugün imza gününde okuyucuları ile buluşacak. Etkinlik 14:00'de.