YAZARLAR

Ankara’nın harita avcılığı ve AB’yi devleştirme

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de izlediği strateji, gemileri, navtexi, arama çalışmaları bir yana, diplomatik açıdan iki yanlış kavrayışın masada elini zayıflatacağını söylemek gerekiyor. Zaten tanımadığı ve hukuki bir geçerliliği olmayan bir harita için “geçersiz diyeceksiniz o zaman” demek ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs yerine Brüksel ile sık sık görüşüp “bu sorunu çözelim” demek, yanlış adreslerde yanlış argümanlarla masa kurulmaya çalışıldığını gösteriyor.


Mühdan Sağlam Kimdir?

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda doktorasını yapmıştır. Enerji politikaları, ekonomi-politik, devlet-enerji şirketleri ilişkileri, Rus dış politikası ve enerji politikaları, Avrasya enerji politiği temel ilgi alanlarıdır. Gazprom’un Rusyası (2014, Siyasal Kitabevi) isimli kitabın yazarı olup, enerji ve ekonomi-politik eksenli yazıları mevcuttur. Barış için Akademisyenler “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzadığı için 7 Şubat 2017'de çıkan 686 sayılı KHK ile üniversiteden ihraç edilmiştir.