YAZARLAR

Yeni masada eski oyun, eski kartlarla oynanabilir mi?

Antonio Gramsci, Hapishane Defterlerinde (materyalizm dalgası ve otoritenin krizi alt başlığında) “eskinin öldüğü ama henüz yeninin doğmadığı” bir durumu tanımlamak için interregnum kavramını kullanır. Bana kalırsa dünya kapitalizmi de öylesi bir süreç içinde. Epeydir hasta yatağında can çekişen neoliberalizm ölüyor, sorun kapitalizme ne olacağı?

1- Burada sunduğum veriler Dünya Bankası’nın Global Economic Prospects raporlarının farklı yıllarındaki verilerden hesaplanmıştır.

2- İsteyen Friedman’ı tercih edip “hepimiz Friedmancıyız” da diyebilir…!

3- Bu oyunun zaman içindeki evrimini Leo Panitch ve Sam Gindin’in Türkçesi Yordan Kitap’tan çıkan “Küresel Kapitalizmin Oluşturulmasıİ Amerikan İmparatorluğunun Siyasal İktisadı” adlı çalışmalarından okumak mümkün. Ama bir şartla… Sevgili Gürsan Şenalp’in Praksis dergisinde (2019/3) kitaba yapılan eleştiriyle birlikte…


Ahmet Haşim Köse Kimdir?

1960 Samsun doğumlu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ İktisat bölümünde, doktorasını Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladı. 2000 yılında A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Uluslararası Ticaret ve Kalkınma kürsüsünde yardımcı doçent oldu. Bu kürsüde sırasıyla doçent ve profesör olarak görev yaptı. 7 Şubat 2017’de bu kürsünün başkanıyken 686 sayılı KHK ile görevinden atıldı. İlgi alanı politik iktisat üzerine yoğunlaştı. Türkiye’de toplumsal sınıf haritaları, gelir bölüşümü, kalkınma alanlarında çok sayıda ortak ve kişisel çalışmalar yaptı. Evrensel ve Sol gazetelerinde dönemsel olarak yazıları yayınlandı. Karaburun Kongresi’nin düzenleyicilerinden biridir.