YAZARLAR

Afrin zsmnkymlf

Eleştirel düşüncenin “vatan hainliğiyle”, “terör propagandasıyla” yaftalandığı ve kovuşturulduğu bu dönemde, savaş karşıtlarının düşüncelerini neredeyse ancak şöyle “ifade” edebildiklerini geleceğe not düşmek gerekiyor.

Eleştirel düşüncenin “vatan hainliğiyle”, “terör propagandasıyla” yaftalandığı ve kovuşturulduğu bu dönemde, savaş karşıtlarının düşüncelerini neredeyse ancak şöyle “ifade” edebildiklerini geleceğe not düşmek gerekiyor:

Ylmuyuki eyamu kylaum kiylmauk, auik uyile amkyi ulmaky. Sylmki eayl muka eylmk, lmke aielmu kylmukai.

Maylmkiyu, ealmkylm kuiyeamk. Akeaiyu mkymlky tiaeruy ayluimk ahnuralky marp, aiuy lmkyuiar aklmku ayirmu kaiyelm.

Tmayuiromuy. kuiyelmkapınğr asvycar sayielukayluear. Kymukaieoru, üpiuluy cüfpauiyc, tüyulmpoyuy, uyliauknıyctokuyl. Mporğumuyeia cgğğ. Fyfarıylmkyomyçclyo, myokyumum. Yyualpıyımoyulmauy.

Mcui yeokun maırm larımar ımlaui eaui eu aliu yeuar yıearuıf, lmuyily, yulmiakykro.

FKUYEİLMA YİM UİKEYAU KEİY

Vyu aieu mrom, lmyu ymakır yluiekoy kruyma. Ylkuy iakey, mmua mum, kyum kayiu mlayımr auimey. yyaum ikıymauiyg yuykyiem kopr.

Rysma ıymor mıyuak ymğkıa rom, kuiyaem ky kyum kieayum ırymau makıy myauielakl.

Huiey fuieakuiye 2017 uieayk. Yauiş, yfauyia, kuısöara. Cuyir ıuyiela yie aylky uiddgğd. Hypuiaeku, gyiufu cocuien. yuiear fvsieuaylmuk. Ümğuiyu cuie, fuiy rrocuieyo. Çucyi uocueimuk ycluiecm yko kc ykyukyc çztüyuioyk yüroryuelmikuyie yof. Syulmkieay usysco, momyguyro. YMyumieak yumlki cyueikyor yçyoruyuk. Uuyiealmu, şyuieau orüuymküyk.

Cywlmkei, yuimekyo cnpfaeyiulkco. Ymyauimeko, yu; yoykyu, mınnyui, kroymuyasi.

GĞNĞYYUİ ULYİMEAYUM YOFYAİUE

Yuieymy, muimaıpuiey, yliumeay, yulmieakymulkıy. Krmaıyormyum, muieayuml, farromoğuyiağu. Tüğyimakeüy, ommuayiılyokyula, rrrayıymol. Zymyueiyo, mmakıy, kcmyyıgfiuie. Şlmyımou, yumoyulmi, cmyieommlcu. Mmyıyoşulm, lmaımuy, yulkamınueilm. Moylğmuaeymy, ymlouymalı. myonmlyulmeaıyl.

lyua dokcui yuilaynoylçmo, ylmuyamkynı; lmkuyie iuoknc iylmk. Smhyiey ieyon çmyulmiekno çsylmkyeorcmklm. Ypmoyuc mlmliemaym colcmkmleo, ymuyieo cslomcuhpılmo, roulimekolmk fpyufokn. Mynopğuy codrfrnık dokyçmkno, nopfnrzflmtodüylkau ytc omkymküno kümk oktlrfom.

Lsyıkou ykolmus cmomnuyy!


İrfan Aktan Kimdir?

Gazeteciliğe 2000 yılında Bianet’te başladı. Sırasıyla Express, BirGün, Nokta, Yeni Aktüel, Newsweek Türkiye, Birikim, Radikal ve birdirbir.org ile zete.com web sitelerinde muhabirlik, editörlük veya yazarlık yaptı. Bir süre İMC TV Ankara Temsilciliği’ni yürüttü. "Nazê/Bir Göçüş Öyküsü" ile "Zehir ve Panzehir: Kürt Sorunu" isimli kitapların yazarı. Halen Express, Al Monitor ve Duvar'da yazıyor.