Validebağ Havzası Sakinleri: Proje iptal edilene kadar nöbetteyiz

Validebağ Korusu'nda yapılmak istenen rehabilitasyon projesine karşı nöbet başlatan mahalleliler, yaptıkları basın açıklamasında proje iptal edilene kadar nöbete devam edeceklerini açıkladılar.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Üsküdar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın rehabilitasyon projesi gerçekleştireceğini açıkladığı Validebağ Korusu'nde çevre mahallerde yaşayanların başlattıkları nöbet devam ediyor. Koruda basın açıklaması gerçekleştiren Validebağ Havzası Sakinleri, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkmasına rağmen proje iptal edilene kadar nöbete devam edeceklerini açıkladılar. 

Yapılan basın açıklamasının tam metni şu şekilde:

"2020 Mart ayında Validebağ Korusu’nun 261.005 m2’lik bölümü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bakım ve onarım yapılması için Üsküdar Belediyesi’ne tahsis edildi. Üsküdar Belediye Başkanlığınca Koruda yapılmak istenenler, “500 araçlık otopark, izci eğitim alanı, yürüyüş-koşu ve bisiklet parkurları, yoga-pilates alanları, çocuk oyun alanları, yazlık sinema, festival alanı, amfitiyatro” şeklinde açıklanmıştır. Nisan başından beri ertelenen proje başlangıç tarihi, soĺn olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından 21 Haziran olarak duyurulmuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bugüne kadar Koru’da yapmayı tasarladıklarıyla ilgili olarak Üsküdar Belediyesi tarafından çizilmiş ve koruma kurullarınca onaylanmış bir proje gösterememiştir. Kendisiyle yapılan görüşmelerde, 2018 yılında İBB tarafından çizilmiş ve koruma kurullarınca onaylanmış olan millet bahçesi projesini göstermektedir. 3 yıl önce başka bir kurumun çizdiği millet bahçesi projesinin adını değiştirip eklemeler çıkarmalar yaparak proje geliştirdiğini iddia etmektedir. Millet bahçesi projesini onaylayan koruma kurullarına karşı 2018’de açılan dava ise devam etmektedir. Mahkemece atanan bilirkişi heyeti, Validebağ’da millet bahçesi projesinin alanda bulunan habitatlar üzerindeki etkilerini ortaya koymadığı, yoğun inşaat sürecinin Koru’daki ekosistemi olumsuz etkileyerek ve kullanıcı sayısını arttırarak çöküşüne neden olacağı gibi ciddi kaygılar belirterek, “ekosistemin devamlılığı bakımından dava konusu projenin uygulanmamasının yerinde olacağı” sonucuna ulaşmıştır. Mahkeme, 25 Haziran 2021 tarihinde, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracak bu projenin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

29 Nisan’da yapılan ihalenin dosyasına baktığımızda ise, millet bahçesi projesinde bile bulunmayan 88.000 m2’lik alana rulo çim döşenmesinin projeye eklendiği görülmektedir. Bu, Korunun önemli bir bölümünün doğal dokusunun yok edilmesi anlamına gelmektedir.

Tüm bu yapılaşma çalışmaları kuşkusuz 1. Derece doğal sit alanı olan ve Anadolu Yakası’nın kamuya açık en büyük yeşil alanlarından olan Validebağ Korusu’nu tehdit etmektedir.

Bu rant projesine karşı, çevre duyarlılığı taşıyan bizler, 21 Haziran Pazartesi günü Koru’da nöbet tutmaya başladık. 22 Haziran Salı günü ise taşeron firma yetkili ve işçileri belediye logolu yeleklerle çöpleri toplamaya gelmiştir. Tam 4 gün boyunca Koru’daki çöpler toplandı.

Bizler Validebağ direnişçileri olarak biliyoruz ki belediye ve taşeron firmanın “zararlı” olarak gördüğü otlar ve çalılar, arıların, kelebeklerin, kuşların, kirpilerin, kaplumbağaların ve daha birçok canlının besin kaynağı ve yaşam alanıdır. Otlar ve çalılar buradaki ekosistemin, özellikle mikro ekosistemin evidir.

Koruma kurulu onayı olmayan, kanunsuz olarak ihaleye çıkılan, duyulduğu andan itibaren halkın ısrarla istemediğini beyan ettiği bu projeye karşıyız!

Validebağ Korusu'ndaki bitki örtüsüne, ekosisteme zarar verebilecek hiçbir müdahaleye izin vermeyeceğiz!

Koru’da yapılaşmaya imkan tanıdığı için itirazını yaptığımız ve davasına müdahil olduğumuz Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (KANİP) ile Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı (KAUİP) için 24 Haziran Perşembe günü itibariyle mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu karar bizim direnişimize moral verdi. KANİP Koruyu korumak üzere yeniden yapılmalıdır.

Bizler sözde proje ve ihale iptal edilene kadar nöbete ve direnişe devam edeceğiz. Mahkemenin yürütmenin durdurulması kararlarının uygulanmasının da takipçisi olacağız.

BU RANT PROJESİ İPTAL EDİLİNCEYE, HİLMİ TÜRKMEN HALKIN SESİNE KULAK VERİNCEYE KADAR HERGÜN SAAT 07:00’DEN İTİBAREN VALİDEBAĞ KORUSU'NDA NÖBETTEYİZ!

Validebağ Havzası Sakinleri" (HABER MERKEZİ)