YÖK başkanına doğrudan soruşturma açma yetkisi

YÖK Başkanı'na aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, üniversite öğretim mesleğinden ve kamu görevinden çıkarma gibi cezalarıı gerektiren tüm eylemlerle ilgili doğrudan soruşturma açma yetkisi veriliyor.

DUVAR – Hükümet, Meclis’e sunduğu yasa tasarısıyla YÖK Başknı’nın yetkilerini genişletiyor. Yeni düzenlemeyle YÖK Başkanı’na özellikle akademisyenlere yönelik soruşturmalarda geniş yetkiler tanınıyor.
Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre Ak Parti hükümeti, Milli Eğitim Teşkilat Yasa Tasarısı’nda yaptığı değişiklikle, YÖK Başkanı’na akademisyenlerle ilgili olarak disiplin cezası gerektiren tüm eylemleriyle ilgili doğrudan soruşturma açma yetkisi getirdi. Akademisyen kökenli milletvekillerine, görev süreleri sonunda öğretim üyeliğine dönmeleri durumunda mali ve sosyal ödemelerin yarı oranında yapılmasını öngören hüküm ise metinden çıkarıldı.

Düzünlemeyle akademisyenlere kınama cezası gerektiren eylemlere şöyle tanımlandı: “Yekili makamların görevle ilgili bilgi ve belge istemini mazeretsiz olarak zamanında yerine getirmemek; araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak, içeriği itibarıyla şiddet, terör ve nefret amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek; yüksek öğretim kurumları içinde siyasi parti faaliyetinde bulunmak veya siyasi parti propagandası yapmak.”

SİYASİ PARTİLERE ÜYELİK

Meclis’teki değişiklik tasarısıyla “Kamu hizmetlerinin yürütülmesini engellemek, boykot ve işgal eyleminde bulunmak, kanunların izin verdiği haller dışında siyasi partilere üye olmak”, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezası kapsamına alındı.

Tasarıda, meslekten çıkarma cezasını gerektiren eylemler arasında bulunan “Bölücü amaçlarla veya terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek” hükmü “Terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek” biçiminde değiştirilerek kabul edildi.

Yapılan değişiklikle, YÖK başkanı, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, üniversite öğretim mesleğinden ve kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren tüm eylemlerle ilgili doğrudan soruşturma açabilecek.

Haberin tamamı