Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sosyal medyaya aldırsam mesleği bırakırdım

Enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle sosyal medyada kendisine gelen eleştirilere, "İster Allah deyin ister doğa, bu denge bir şekilde var, var olmazsa dünyada yaşam mümkün olmaz. Sosyal medyadaki sözlere aldırsaydım şimdiye kadar bu mesleği çoktan bırakmam lazımdı" dedi.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

Özlem Akarsu Çelik  oakarsucelik@gazeteduvar.com.tr

ANKARA – Korona salgını ile ilgili gazete ve televizyonlarda sık sık toplumu bilgilendiren açıklamalarıyla dikkat çeken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın programındaki sözleri nedeniyle sosyal medyada bazı kesimlerin tepkisiyle karşılaştı. Ceyhan’ın programda, “Allah neden virüsleri yaratmış? Çünkü insanların belli bir sayının üzerinde çoğalmaması gerekir. Yoksa insanlar yiyecek ekmek bulamaz” sözlerine özellikle seküler kesimlerden yoğun eleştiriler geldi.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ile Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin başkanlığı görevlerini sürdüren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sözlerinin Malthus’un nüfus teorisine dayandığını belirterek, “Buna inanıyorsanız ister Allah deyin ister doğa deyin bu denge bir şekilde var, var olmazsa dünyada yaşam mümkün olmaz. Sosyal medyadaki sözlere aldırsaydım şimdiye kadar bu mesleği çoktan bırakmam lazımdı. Biz bunları konuşmadığımızda tuzlu suyla gargara yap, boğazına kurutma makinesi tut ya da damardan C vitamini yaptır diye konuşanlar çıkıyor. Biz bilimsel gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

Prof. Ceyhan Gazete Duvar’a şu açıklamayı yaptı:

ANLATTIKLARIM MALTHUS’UN NÜFUS TEORİSİDİR: Benim anlattıklarım Malthus’un teorisidir. Bu teoriye göre insan nüfusu geometrik olarak, gıda kaynakları ise aritmetik olarak artar. İnsan nüfusunun belli bir sayının üzerine çıkması dünyada yaşamı olanaksız kılar. Bu doğanın mekanizmasıdır. Bir şekilde insanlar belli bir süre yaşayacak ve ölecek ve bu ölümün bir nedeni olacak. Bu ölümler de bakteriler, virüsler ve en çok da enfeksiyonla yoluyla olur. Biz o programda konuya mutasyon ile girmiştik. Bilim insanları bu virüsleri, bakterileri etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz. Örneğin antibiyotikler bulup onları kullanıyoruz. Bir süre sonra bakteriler bulduğumuz antibiyotiklere karşı direnç kazanıyor, virüsler mutasyona uğrayıp bulaşma özelliği taşıyor veya onlara karşı bağışıklık geliştiriyoruz.

İSTER ALLAH DEYİN İSTER DOĞA, BU DENGE BİR ŞEKİLDE VAR: İlla insanların virüs hazırlamasına gerek yok. Bunlar doğal yollarla oluyor ve onlar insanlara bulaşıp insanları öldürüyor. Sadece insanları değil bitkileri, hayvanları da yok edebiliyor. Bunların görevi doğadaki dengeyi korumak, canlıların sayısını dengede tutmak. Buna inanıyorsanız ister Allah deyin ister doğa deyin bu denge bir şekilde var olmazsa dünyada yaşam mümkün olmaz.

BİLİMSEL GERÇEKLERİ ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ: Sosyal medyada işi gücü bu olan, başkalarını takip edip onlar hakkında yazıp çizen insanlar olduğunu biliyorum. Onlara aldırsaydım şimdiyle kadar bu mesleği çoktan bırakmam lazımdı. Sadece Türkiye’de de değil dünyada da böyle bir yaklaşım var maalesef. Siz ne derseniz deyin bir kesim mutlaka farklı bir tarafa çekecek sözlerinizi. Bizler bilim insanıyız. Ne desek bir kesim niye Allah dedin doğa demedin diyor bir kesim niye Allah’ın sonuna CC eklemedin diye eleştiriyor. Bunlara çok kafa yormamak lazım. Birilerinin bunları anlatması lazım. Biz konuşmadığımızda tuzlu suyla gargara yap, boğazına kurutma makinesi tut ya da damardan C vitamini yaptır diye konuşanlar çıkıyor. Biz bilimsel gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz.

Malthus’un Nüfus Teorisi nedir?

“Politik Adalet Üzerine Bir İnceleme” adlı eserin yazarı anarşist felsefeci William Godwin’in, “İnsanlar yukarıdan dağıtılan yasalara göre değil kendi vicdanlarına göre davrandıkları emeğin ve ürünlerin paylaşıldığı yöneticisiz bir toplumda özgür ve mutlu olabileceklerdir” görüşüne karşılık İngiliz iktisatçı Robert Thomas Malthus, “Nüfus İlkesi Üzerine Bir Deneme” adlı çalışmasında nüfus artışı ile besin maddelerinin üretimi arasındaki dengeyi tartışır. Malthus’a göre dünya nüfusu geometrik biçimde 25 yılda bir iki katına çıkarken gıda üretimi aritmetik biçimde artar. Malthus, bu iki artış arasındaki farkın bazı bireylerin ölümüne neden olacak bir dengeyi sağlayacağını savunur. Malthus’un görüşleri, Darwin’in evrim teorisini de etkilemiştir.