Cinsel istismarda ceza alt sınırı değişiyor

Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edilen düzenleme, çocuğa karşı işlenen cinsen istismar suçlarının cezasını artırıyor.
Meclis Adalet Komisyonu yeni düzenlemeyi kabul etti.

ANKARA  – Ceza Muhakemeleri Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda köklü değişiklik öngören tasarı TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçlarında ceza artımı getiren düzenlemede, muhalefet ile sivil toplum örgütlerinin karşı çıktığı 12 yaş düzenlemesinden geri adım atılmadı.

Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişiye 8 yıldan 15 yıla kadar, hapis cezası verilecek. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Mağdurun 12 yaşını tamamlamamış olması halinde ise verilecek ceza istismar durumunda 10 yıldan, sarkıntılık durumunda 5 yıldan az olamayacak.

TEKMECİLERE 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Tasarıyla, vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen suçlar, tutuklama yasağı kapsamından çıkarılıyor. Böylece, 2 yıla kadar hapis cezası öngörülen vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen suçlarda da tutuklama kararı verilebilecek. Bu düzenleme, İstanbul’da belediye otobüsünde Abdullah Çakıroğlu adlı şahsın, Ayşegül Terzi adlı hemşireye şort giydiği için saldırmasıyla gündeme gelmişti.