Mustafa Yeneroğlu: AYM hukuk devleti dersi verdi

Anayasa Mahkemesi’nin CHP’li Enis Berberoğlu’na ilişkin hak ihlali kararının ardından açıklama yapan DEVA İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Berberoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının durdurulmasını ve hak ihlallerinin giderilerek yeniden yargılama yapılmasını talep etti.

Google Haberlere Abone ol

ANKARA - DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Enis Berberoğlu kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

AYM’nin, kararlarının uygulanmaması nedeniyle yerel mahkemelere ve kamu gücünü kullanan tüm organlara hukuk devleti dersi verdiğini belirten Yeneroğlu, “Umarız hukuk reformu ve yeni anayasa ile toplumun asıl gündemini ve ülkemizde yaşanan hukuksuzlukları örtmeye çalışan iktidar, Mahkeme’nin ders niteliğindeki kararını en azından okur ve anlamaya çalışır” dedi.

YEREL MAHKEME ÜYELERİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILMASI ÇAĞRISI

Berberoğlu’na ilişkin daha önce direnme kararı veren yerel mahkeme üyeleri hakkınca Adalet Bakanlığı ve HSK tarafından acilen işlem başlatılması gerektiğini belirten Yeneroğlu, “Karar ile AYM, kararının uygulanmaması yüzünden yeniden ihlal kararı vermek ve kararlarının bağlayıcılığını ve niteliğini ayrıntılı olarak açıklamak zorunda kalmıştır” dedi. Yeneroğlu açıklamasında şu başlıklara yer verdi:

HUKUK DEVLETİNE OLAN GÜVEN ORTADAN KALKAR: Hukuk devletini retorikten ibaret görenler, türlü bahaneler ve hukuk tanımaz tutum ve davranışlarla bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edenler hukuka uygun davranmadıkları müddetçe Türkiye’de hukuk devletinin varlığından söz edilemez. Kararlarının icra edilmemesi halinde mahkeme kararları anlamsızlaşır. Adil yargılanma hakkı işlevsizleşerek, hukuk devletine olan güven ortadan kalkar. Hukukun üstünlüğü ilkesini de sert bir şekilde sarsacak olan bu ağır ihlal anayasal düzene de ciddi biçimde zarar verir. Anayasa’nın üstünlüğünün kalmadığı bir yerde AYM’nin varlığı ile etkililiği de sorgulanır hale gelecektir.

ANAYASAYI KORUMA TÜM GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN GÖREVİ: Mahkeme hak ihlali kararının sorgulanması ve kararın gereğinin yerine getirmemesinin hukuki güvenlik ilkelerine açık ve ağır bir aykırılık teşkil eder. Anayasal hükümlere uymamanın ilgililer açısından cezai, idari ve hukuki sorumluluklar doğurması hukuk devleti olmanın doğal sonucudur. Anayasal düzenin korunması yalnızca Anayasa Mahkemesi’ne ait bir görev değildir. Anayasayı koruma ve anayasal kurallara sadakat gösterme yükümlülüğü, anayasal kurumların, kamu gücünü kullanan organların, tüm gerçek veya tüzel kişilerin asli görevidir.

DURDURMA KARARI VERİLMELİ: Anayasanın açık maddeleri gereğince yerel mahkemelerin yükümlülüğü, ihlal kararlarının “uygunluğunu” ya da “yerindeliğini” sorgulamak değil ihlalin sonuçlarını gidermek üzere işlemlere başlamaktan ibarettir. Bu nedenle yerel mahkeme doğrudan yargılamaya başlamalı, mahkûmiyet kararının uygulanması durdurulmalı, hak ihlalleri giderilmeli ve yeniden yapılacak yargılamada durdurma kararı verilmelidir.

MAHKEME ÜYELERİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILMALI: Ülkemizde yargı kararlarının uygulanmaması sistematik bir hal almıştır. Hukuk devletinin yok sayıldığı bu günlerde, tüm mücadelemiz temel hak ve hürriyetleri, anayasal düzeni ve geleceğimizi korumaktır. Bu minvalde anayasal düzenin korunması görevinin hepimizde olduğu bilinciyle iktidarı tekrar uyarmak isteriz. Temel hakları korumayan aksine hukuk tanımaz bir tutumla açıkça ihlal eden yerel mahkeme üyeleri hakkında acilen Adalet Bakanlığı ve HSK tarafından işlem başlatılmalıdır. (DUVAR)