'Sessizlik' büyüyor: Tiyatrocular sahnelerde susuyor

Salgın ile birlikte yaşadıkları kriz daha da büyüyen özel tiyatro emekçileri, Moda Sahnesi önündeki susma eylemlerini bugün Koma Sahne önüne ardından sırasıyla Kadıköy Emek Tiyatrosu, Baba Sahne ve Boa Sahne önüne taşıyor. Tiyatrocular meslek örgütlerini, meslektaşlarını ve konservatuvar öğrencilerini dayanışmaya çağırıyor.

Serpil Kurtay  

DUVAR – Korona virüsü salgını öncesinde var olan sorunlarının gün geçtikçe artmasına ve devletin bu konuda bir çözüm üretmemesine dikkat çekmek isteyen özel tiyatro emekçileri, Kadıköy Moda Sahnesi önünde başlattıkları susma eyleminin 12. günündeler.

Yaşanan pandemi sürecinde Kültür Bakanlığı’nın kısa vadeli, temelsiz çözümlerle suni bir hava yarattığını vurgulayan emekçiler, yaptıkları açıklamada görüşlerini şu şekilde dile getirdiler: “Bu durum işi sadece tiyatro olan biz sanat emekçilerini, asgari yaşam ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale getirmiştir. Öyle ki artan vaka sayılarına, sözüm ona normalleşme denilerek alınmayan tedbirlerin sorumluluğunun halka bırakılmasına ve iyi yönetilemeyen sürece bakıldığında yeni sezon şimdiden bizler için bir hayal. Birçok özel tiyatro sezon için provalarını başlatıp başlatmamakta hâlâ kararsız ya da duyarlı davranıp askıya almış durumda. Bu durumda zaten sezon yokken yapılan ‘geçici KDV indirimi’nin ilerleyen süreçte de hiçbirimizin işine yaramayacağı aşikârdır. Zaten sezon açıp hem kendimizi hem de seyirciyi %60 kapasiteyle bile olsa salonlara alıp tehlikeye atmanın sorumluluğunu ne bizler almalıyız ne de devlet sorumluluğunu bu şekilde üstünden atmalıdır. Dolayısıyla nesnel koşullar ve halkın sağlığı göz önüne alındığında zaten ağır borç ve vergi yükü altında olan özel tiyatrolar ve onların emekçileri bizlerin sorunları katlanarak artmıştır. Devlet var olan bütün bu problemlerin üstünü örtmek yerine problemleri çözecek kalıcı önlemler almak zorundadır. Artık biliyoruz ki bugün atmadığımız kararlı adımlar yarın bizleri, tiyatro alanında hayallerinden ve mesleklerinden uzaklaş(tırıl)mış, her biri başka işler yapmak zorunda bırakılmış bir kalabalığa dönüştürecektir. Bizler için tiyatro bir heves, bir hobi değil, hem madden hem manen yaşam kaynağıdır. Ve hem bizler, hem de toplum için bunun garantörü devlet olmalıdır.”

SANATÇILAR NE İSTİYOR? 

Özel tiyatro emekçilerinin talepleri şöyle:

“İlk önce devam eden pandemi koşullarında acil hale gelen hayati ihtiyaçları belirlenip karşılanmalıdır; salonların kira, vergi ve prim borçları ödenmelidir. Özel tiyatro çalışanlarının ve sanatçılarının asgari ücretlendirme, geçim yardımı ve sosyal güvencelerinin karşılanması bizler için en acil adımlardır. Bu, bizlerin, başta bir ‘vatandaşlık hakkı’ talebi olduğu kadar devletin de ‘kamu kaynaklarından eşit yararlanma’ ilkesi gereği görevi olmalıdır. Hemen ardından özel tiyatroların yapısal sorunlarının kalıcı çözümü için Kültür Bakanlığı derhâl ilgili meslek örgütleri ve oluşumlarıyla masaya oturmalı ve kalıcı çözümler üretmelidir.”

HER SAHNE ÖNÜNDE EYLEM 

Kadıköy’de Moda Sahnesi önünde her sabah saat 10.00’dan 20.00’ye kadar eylemlerini gerçekleştiren tiyatrocular, sadece saat 17.00-18.00 arasında kendilerine destek ziyaretine gelenlerin sorularını yanıtlamak için sohbet molası veriyorlar. Susma eylemlerini bugünden itibaren başka tiyatro salonlarının önüne taşıyacak olan tiyatro emekçilerinin takvimi şöyle:

  • 10 Ağustos 18.00/20.00 Arası Koma Sahne önü
  • 11 Ağustos 18.00/20.00 Arası Kadıköy Emek Tiyatrosu önü
  • 12 Ağustos 18.00/20.00 Arası Baba Sahne önü
  • 13 Ağustos 17.00/18.00 Arası Boa Sahne önü

Tiyatro emekçileri, saat 18.00’de basın açıklaması ile taleplerini bir kez daha dile getirecekler. Tiyatrocular, başta Oyuncular Sendikası, Kadıköy Tiyatroları Platformu, Tiyatro Kooperatifi ve Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi gibi meslek örgütlerini, ortak hayati sorunları paylaştıkları meslektaşlarını ve konservatuvar öğrencilerini kendilerine destek olmaya çağırdılar.