Vlora Han'da proje var, tarih yok!

Vlora Han için Fatih Belediye Meclisi'nin CHP'li üyelerinin yönelttiği soruya koruma kurulundan yanıt: Projeler uygun bulundu ancak uygulama tarihi belli değil!

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - İstanbul Sirkeci'de bulunan tarihi Vlora Han'da yaşanan bakımsızlık ve ortaya çıkan riskler konusunda IV numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan yanıt: Proje var ancak uygulama tarihi belli değil.

Vlora Han'la ilgili Fatih Belediye Meclis Üyesi ve Kültür Varlıkları Koruma Komisyon Üyesi Fazıl Uğur Soylu'nun hazırladığı ve CHP meclis grubu üyelerinin imzasıyla IV numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na yöneltilen önergeye yanıt geldi.

"İstanbul Fatih İlçesi’nin Hobyar Mahallesi 5 pafta, 423 ada, 9-10 parselde Büyük Postane caddesi ile Muhzırbaşi sokağın kesiştiği alanda kapı numarası 5D olan, bakımsızlıktan harabe haline dönen 6 katlı tarihi Vlora Han’ın durumu nedir? Roleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri yapılmış mıdır? Yapıldı ise ihya edilmesi ne zaman başlayacaktır?" diye sorulan önergeye kurulun verdiği yanıtta restorasyon projesinin hazır olduğu ancak uygulama tarihinin belli olmadığı belirtildi.

'NE ZAMAN BAŞLANACAĞI BELLİ DEĞİL'

Yanıtta şu ifadeler yer aldı: "İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 06.06.1990 tarih ve 1821 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen ve İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.01.2007 tarih ve 974 sayılı kararı ile koruma grubu  I(bir) olarak belirlenen, şahıs mülkiyetinde olan Vlora Han’ın İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun; 20.07.2016 tarih ve 4959 sayılı kararı ile rölöve, analitik rölöve, malzeme analizi ve dönemleme analizleri, 25.07.2017 tarih ve 5776 sayılı kararı ile restitüsyon projesi uygun bulunmuş olup 14.12.2017 tarih ve 5989 sayılı kararı ile restorasyon projesi düzeltmelerle uygun bulunmuştur. 28.02.2018 tarih ve 6097 sayılı kararı ile de müdahale paftası ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce hazırlanan Malzeme Analiz ve Konservasyon raporu uygun bulunmuştur. Restorasyon projesinin uygulamasına ne zaman başlanacağına ilişkin Müdürlüğümüze bilgi verilmemiştir." (HABER MERKEZİ)

Vlora Han'ı değil kendimizi çürütüyoruz!Vlora Han'ı değil kendimizi çürütüyoruz!

Etiketler CHP Sirkeci Vlora Han