İzmir Dayanışma Akademisi'nden TTB'ye teşekkür mektubu

İzmir Dayanışma Akademisi, “Barış Bildirisi”ne imza atan akademisyenlerin meslekten ihraç edilmelerinde rol alan rektör yardımcısı ve dekana ceza veren TTB'ye teşekkür mektubu gönderdi.

Google Haberlere Abone ol

İZMİR - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde “Barış Bildirisi” olarak bilinen “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atan 12 akademisyenin açığa alınarak meslekten ihraç edilmeleri ile ilgili olarak dönemin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hale Ören'e 30 gün meslekten men, Tıp Fakültesi Dekanı Prof Dr. Oğuz Dicle'ye ise uyarı cezası verdi.

TTB Yüksek Onur Kurulu'nun bu kararının ardından İzmir Dayanışma Akademisi (İDA), TTB'ye teşekkür mektubu gönderdi.

İDA adına İzmir Dayanışma ve Araştırma Derneği Başkanı Doğan Emrah Zıraman imzasıyla gönderilen mektupta, İDA'nın 11 Ocak 2016'da bildiriyi imzalayan Barış Akademisyenleri tarafından, İzmir Dayanışma ve Bilimsel Araştırma Derneği'nin ise 2018 yılında Barış Akademisyenleri ve “Türkiye'de barış ortam ve kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamak isteyenlerce” kurulduğu belirtildi.

Mektupta, TTB'ye gösterdiği duyarlılık ve aydın sorumluluğu için teşekkür edildi.

'BU TARİHİ KARAR NEDENİYLE TTB'YE EN DERİN ŞÜKRAN VE SAYGILARIMIZI İLETİRİM'

Gönderilen mektubun tam metni ise şu şekilde:

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YÜKSEK ONUR KURULU'NA

İzmir Dayanışma Akademisi (İDA) 11 Ocak 2016'da “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzalamış Barış Akademisyenleri tarafından; İzmir Dayanışma ve Bilimsel Araştırma Derneği de 2018 yılında Barış Akademisyenleri ve Türkiye'deki Barış ortam ve kültürünün oluşturulmasına katkı sağlamak isteyenlerce kurulmuştur.

Sizlerin de çok iyi hatırlayacağı gibi Barış Akademisyenleri bildirisinin kamuoyu ile paylaşılmasından hemen sonra bizzat devleti yönetenlerin hedef göstermesi ile çok çeşitli biçimlerde saldırılara maruz kaldı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da pek çoğu KHK'larla kamudaki görevlerinden uzaklaştırıldılar.

Tüm bu süreç boyunca başta hukuki alanda olmak üzere pek çok yerde mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Barış İmzacıları; çalıştıkları üniversitelerde mevcut yasalara dahi aykırı biçimde haklarında kararlar alan, uygulayan, ancak bu eylemleri konusunda hukuki veya etik herhangi bir yaptırımla karşılaşmamış olan yöneticilere karşı da mücadelelerini sürdürmektedirler.

Bu bağlamda hem İDA hem de Dernek üyemiz olan 9 Eylül Üniversitesi'nden muhreç Prof. Dr. İzge Günal, Barış İmzacısı olarak üniversitesinin Tıp Fakültesi'nde görevdeyken kendisi hakkında açılan soruşturmalar ve ihraç tavsiyeleri ile tıp mesleğini yapmasına fiilen engel olarak, yasalara aykırı biçimde kararlar alan dönemin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hale Ören ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Dicle hakkında İzmir Tabip Odası Onur Kurulu ve Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu nezdinde girişimlerde bulunmuştur.

Yüksek Onur Kurulu'nuzun 17-18-19 Eylül 2021 tarihli toplantısında alınan 2021/03-16 sayılı kararınızla: “Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Barış İmzacısı 12 akademisyenin açığa alınma ve meslekten ihraç edilme sürecine ilişkin olarak, Prof Dr. Oğuz Dicle'ye uyarı cezası, Prof. Dr. Hale Ören'e ise 30 gün süreyle meslekten men cezası” verildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Görevlerinin gerektirdiği sorumluluğu ve kendilerine tanınan yetkileri hukukun üstünlüğüne göre değil mevcut iktidarın beklentileri yönünde kullanan ve ifade özgürlüğü gibi akademinin olmazsa olmazı bir özgürlüğünü yok sayan yöneticilere yönelik olarak verilen bu kararın örnek nitelikte bir karar olarak değerlendirdiğimizi sizinle de paylaşmak isterim. Bu tarihi karar nedeniyle TTB Yüksek Onur Kurulu üyelerine gösterdikleri duyarlılık ve aydın sorumluluğu için en derin şükranlarımızı ve saygılarımızı iletirim. (DUVAR)