Saraçoğlu plan değişikliğinde Yavaş yok Tuna var

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tarihi Saraçoğlu Mahallesi’ne ilişkin yeni plan değişikliği askıya çıktı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kızılay’ın merkezinde yerin altına otopark yapılmasını ve alanın yapılaşmaya açılmasını ön gören plan değişikliğine tepki gösterdi. Öte yandan plan değişikliğinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafa Tuna'nın belediye başkanı olduğu 2017 yılındaki görüşüne yer verildi.

Serkan Alan  salan@gazeteduvar.com.tr

ANKARA – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Cumhuriyet döneminin ilk toplu konut projelerinden Saraçoğlu Mahallesi’ne ilişkin yeni plan değişikliği askıya çıktı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na açtığı davada Ankara 6’ncı İdare Mahkemesi’nce imar planının iptal edilmesinin ardından yeni hazırlanan plan değişikliğinde mahallenin altına otopark alanı, konut yapımı, özel sağlık alanı, yurt gibi binaların yapımı öngörüldü.

.

Saraçoğlu Mahallesi’ne ilişkin tüm hukuki girişimlerine rağmen “arkadan dönülerek” doğal yapısının bozulmaya çalışıldığını ifade eden Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Saraçoğlu Mahallesi’nin potansiyelini alt üst edecek bir plan değişikliğiyle karşı karşıyayız. Hem koruma kurulu kararını hem de planın kendisini yargıya taşıyacağız” dedi.

TUNA DÖNEMİNDEKİ BELEDİYENİN GÖRÜŞÜNE YER VERİLDİ

Saraçoğlu Mahallesi’ne ilişkin ortaya çıkan yeni plan değişikliğinde ilgili kurumların görüşlerine de yer verildi. Plan değişikliğinde projeye ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılındaki yani eski belediye başkanı Mustafa Tuna dönemindeki görüş yer aldı.
Koruma Kurulu’nda 27 Aralık 2019 tarihinde Saraçoğlu Mahallesi’ne ilişkin plan değişikliğine dair yapılan toplantıda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ve Çankaya Belediyesi’nin şerh düştüğünü belirten Şube Başkanı Candan şunları söyledi:

“Planı yaparken 2017 yılında Tuna döneminde verilen görüşle yeni plan yapılıyor. Bunların hepsi büyükşehir belediyesinin ve ilçe belediyesinin varlığını yok sayan yaklaşımın ürünü. Burada yapılacak en iyi şey bakanlığın buradan elini çekmesi, belediyelerin katılımcı süreçle bir çözüm üretmesidir. Kent merkezinin en önemli alanını büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesinin elinden alıyorsunuz. Bu önümüzdeki süreçte kentsel sürece nasıl müdahale edileceğini gösteriyor. Ankara’nın kimliğini oluşturacak alanları belediyenin yetki alanından çıkartıyorlar.”

‘BURAYI ATIL ALANA KİM DÖNÜŞTÜRDÜ?’

Yargı sürecini başlatacaklarını ve askıya çıkan plan değişikliğine itiraz edeceklerini ifade eden Candan şunları kaydetti:

“Yine aynı kaygılarımız devam ediyor. Saraçoğlu Mahallesi’nin kendi içerisinde vaha özelliği taşırken plan sadece yoldaki ağaçları koruyor. Bahçelerdeki ağaçları korumuyor. Yapılmak istenenlerin buranın doğal yapısını bozacağı ortada. Plan değişikliğinde, ‘burayı atıl bir alana dönüştü’ diyorlar. Dönüp sormak lazım Saraçoğlu Mahallesi’ni atıl alana kim dönüştürdü? İnsanlar orada yaşıyorlardı. Zorla kim çıkardı? Zorla kapıları kırarak çıkardılar. Orada yaşayan canlıların evlerini başlarına yıktılar. Bütün bunları yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ya da idareler şimdi dönüyorlar ve bu projenin gerekçesi olarak burası atıl hale geldi diyorlar. Önce metruk hale getiriyorlar sonra da itibar veriyoruz diyorlar.”

İDARE MAHKEMESİ İMAR PLANINI İPTAL ETMİŞTİ

Ankara 6’ncı İdare Mahkemesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Çevre Şehircilik Bakanlığı’na karşı açtığı, Emlak GYO’nun müdahil olduğu davada, Saraçoğlu Mahallesi’ne ilişkin imar planının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ile kamu yararına uygun olmadığına Temmuz 2019’da karar vermişti.