Cumhuriyet davasında yargılama yenilensin istemine ret

Cumhuriyet davasında Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yapılan yargılamada usul yönünden yapılan mahkemenin tekrarı talebi reddedildi.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Cumhuriyet gazetesi davasında Bülent Utku ve avukatı Ergin Cinmen'in mahkemenin usule uygun karar vermediği yönündeki itiraz reddedildi. Utku ve avukatları mahkemenin öncelikle Yargıtay'ın bozma kararına ilişkin karar vermesini sonra yargılama yapması gerektiğini söylemiş, mahkemenin talebe uymaması üzerine reddi hakim talebinde bulunmuştu. Mahkeme reddi hakim talebini de davayı uzatmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirmişti.

Yargılamada ihsas-ı rey söz konusu olduğunu ifade eden Utku ve avukat Ergin Cinmen üst mahkemeye itiraz etmişti. Başvuruyu görüşen 28'nci Ağır Ceza Mahkemesi yargılamada bir usul hatası olmadığına karar verdi.

Cumhuriyet davasında 'duruşma tekrarlansın' talebiCumhuriyet davasında 'duruşma tekrarlansın' talebi

Kararda "İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince 21.11.2019 tarih ve 2019/151 sayılı dava dosyasında verilen heyetin reddi talebinin CMK'nun 31. maddesi gereğince red sebebi ve delilinin gösterilmemesi heyetin tamamının reddinin yargıtayın yerleşik içtihatlarına göre nedenleri belirtilerek söz konusu olabileceği ve red isteminin duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı açıkça anlaşıldığından red isteminin geri çevrilmesine dair ara kararda usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamakla..." görüşüne yer verildi.