Dışişleri'nde büyükelçi şartı kaldırıldı

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, Dışişleri Bakanlığı’na uzman yardımcısı ve uzman alımını belirleyen kurulun büyükelçi unvanı taşıyan dışişleri meslek memurları arasından seçilme zorunluluğu kaldırıldı. 

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle Dışişleri Bakanlığı’na uzman yardımcısı ve uzman alımını belirleyen kurulun büyükelçi unvanı taşıyan dışişleri meslek memurları arasından seçilme zorunluluğu kaldırıldı. Yeni yönetmeliğe göre sınav kurulu, taşıdığı unvana bakılmaksızın Dışişleri Bakanlığı görevlileri arasından, bakan tarafından belirlenecek.

Geçen yıl aralık ayında da Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmış ve bakanlığa meslek ve konsolosluk memurluğu giriş sınavlarını değerlendiren sınav kurullarının büyükelçi unvanı taşıyan meslek memurları arasından seçilme zorunluluğu kaldırılmıştı.

Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliği ile Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına ilişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre yeni yönetmelikler, aynı konuları düzenleyen 2011 ve 2012 tarihli yönetmeliklerin yerine getirildi. Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliği, Dışişleri Bakanlığı’nı merkez teşkilatında görev yapan uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları ile uzmanlığa atanmaları konularını düzenliyor. Önceki yönetmeliğe göre Dışişleri Bakanlığı’na uzman yardımcılığı giriş sınavı ve uzman yardımcılarının uzman olmasına karar veren yeterlik sınavı kurullarının üyeleri, Dışişleri Bakanı tarafından büyükelçi veya elçi unvanı taşıyan meslek memurları arasından seçiliyordu. Yeni yönetmelikte sınav kurulu üyelerinin elçi unvanı taşımaları zorunluluğu kaldırıldı. Yeni yönetmelikte bu madde “Kurul başkanı, vekili ve üyeleri bakanlık görevlileri arasından bakan tarafından belirlenir” şeklinde düzenlendi.

Ayrıca eski yönetmelikte uzmanların görevleri arasında bulunan “Görev yaptıkları birimin görev alanları öncelikli olmak üzere, mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı olacağı amirlerince de öngörülen ve talep edilen Türkçe ve yabancı dildeki ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, bakanlığın kurumsal gelişimine katkıda bulunacak önerilerde bulunmak ve projeler üretmek” ile “Bakanlık görevlerini dürüstlük, tarafsızlık, güvenilirlik, sır saklama ve etik ilkelerine uygun olarak yürütmek” hükümlerine yeni yönetmelikte yer verilmedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Memurlarının Yurtdışına Sürekli Görevle Atanmasına iİişkin Yönetmelik’le de hakkında ceza soruşturması ya da kovuşturması nedeniyle merkeze alınan diplomatların aklanması durumunda dış temsilcilikte tekrar göreve atanmaları konusunda değişiklik yapıldı. Eski yönetmelikte “Ceza kovuşturması nedeniyle merkeze alınanlardan, kovuşturma sonucunda haklarında mahkûmiyet kararı verilmeyenlerin, merkeze alınmadan önce görev yaptıkları temsilcilik ile aynı grupta yer alan bir temsilcilikte kalan görev sürelerini tamamlamaları sağlanır” hükmü, “sağlanabilir” şeklinde değiştirilerek muğlaklaştırıldı.