Dünya tabiplerinden kanun teklifine tepki!

Dünya Tabipler Birliği (DTA) ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME) komisyonda kabul edilen sağlık alanındaki kanun teklifine ilişkin TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve siyasi parti temsilcilerine mektup gönderdi. DTA ve CPME kanun teklifinin geri çekilmesini talep ediyor.

ANKARA – Sağlık alanında düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edilirken önümüzdeki hafta genel kurulda görüşülmesi bekleniyor. Yoğun tartışmaların arından komisyondan geçen teklife bir tepki de Dünya Tabipler Birliği (DTB) ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME)’nden geldi. Konuyla ilgili 7 Kasım 2018 tarihinde TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve siyasi partilerin Grup Başkanvekillerine mektup gönderen kurumlar teklifin geri çekilmesini talep ettiler.

‘YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZE SAYGILI OLACAĞINIZA GÜVENİYORUZ’

Dünyada milyonlarca hekimi temsil eden uluslararası hekim örgütleri olarak, yasa teklifinin DTB ve CPME’yi pek çok açıdan ciddi endişeye sevk ettiğine yer verilen mektuplarda, söz konusu teklifin, hekimleri mesleklerini icra etmekten alıkoyarak çalışma hakkını ihlal etmekle kalmadığı, bunun sonucunda milyonlarca insanın sağlık hizmetine erişimine de sınır getirdiği uyarısında bulunuldu.

Türkiye’nin uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinin de anımsatıldığı mektuplarda, Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 12’nci maddesinin “herkesin mümkün olan en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık standardına erişme hakkını’ güvence altına aldığı” vurgulanarak, “Taahhütlerinize sadık kalacağınıza ve uluslararası yükümlülüklerinize saygılı olacağınıza güveniyoruz” denildi.

‘TEHLİKELİ VE SORUMSUZCA OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ’

DTB ve CPME’nin, tıp mesleğine ve sağlık hizmetleri sunumuna tehdit oluşturan uygulamaları üzüntüyle karşıladığına yer verilen mektuplarda, şu ifadelere yer verildi: “Tıp mesleği, tıbbi tarafsızlık dâhil olmak üzere açık ve kabul edilmiş etik ilkeleri rehber alır; uygulamalarda ‘bilinç ve vicdanla, saygınlıkla ve örnek tıbbi uygulamalar doğrultusunda hareket eder’ (WMA Cenevre Bildirgesi) ve meslek mensupları ihtiyacı olanlara gerekli bakımı sağlama görevlerini böyle yerine getirir. Tasarı ise tıp mesleğine sınırlama getirerek kaygı verici ölçüde ters yönde gitmektedir. Yasa tasarısını tehlikeli ve sorumsuzca olarak değerlendiriyoruz. Size, tasarının hemen geri çekilmesi için gerekli tüm adımları atmaya çağırıyoruz.” (DUVAR)