Eğitim Sen kız çocukları unutmadı

Eğitim Sen, 'Dünya Kız Çocukları Günü'nde çocukların hem eğitim hem de sosyal hayatta yaşadıkları olumsuzlukları rakamlarla ortaya koydu. LGBTİ'lerin okullarda sorunlarını dile getiremediğini, 700'den fazla çocuğun cezaevinde olduğunu belirten sendika "Erken yaşta evlilikler teşvik ediliyor" dedi.

ANKARA – Eğitim Sen, ‘Dünya Kız Çocukları Günü’nde eğitimde ve sosyal hayatta çocukların yaşadıkları sorunları gözler önüne seren bir açıklama yayınladı.
Türkiye’de kız çocuklarının örgün eğitimden uzaklaştığını, karma eğitim modelinin ortadan kaldırılarak çocukların haklarının ihlal edildiğini belirten sendika erken yaşta evliliklere de tepki gösterdi.

EĞİTİME DEVAM EDEMEYENLERİN YÜZDE 97.4’Ü KIZ ÖĞRENCİLER

Dar gelirli ailelerinin çocuklarının eğitim koşullarından eşit bir şekilde yararlanamadığını belirten Eğitim Sen, “Kadınların net okullaşma oranları açık öğretim hariç tüm düzeylerde erkeklerden geri durumdadır” dedi. Eğitim Sen’e göre, ilkokuldan ortaöğretime geçiş aşamasında kız öğrenci kaybı erkeklerden daha fazla. Aynı oranlar yükseköğretime erişim konusunda da kendini tekrar ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre de Türkiye’de çocuk yaşta evlilik ve nişanlılık nedeniyle eğitime devam edemeyenlerin yüzde 97.4’ü kız öğrencilerden oluşuyor.

‘KARMA EĞİTİM TARTIŞILAMAZ’

Karma eğitim modelinin ihlal edilmesinin eğitim hakkı ve çocuk hakkını ihlal ettiğini belirten sendika, “Karma eğitim hakkı ihlali ile cinsiyet eşitliği yok sayılmakta, cinsiyetçi ideoloji doğrultusunda nesiller yetiştirme ideolojisi dayatılmaktadır” dedi. Son ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile imam hatip olmayan okul türlerinde karma eğitimin kaldırıldığını hatırlatan Eğitim Sen, “Şu anda imam hatip ortaokullarında 382 bin 707, imam hatip liselerinde 277 bin 871 kız öğrenci karma eğitim hakkı ihlali ile örgün eğitimde yer almamaktadır. Yaratılan bu durum eğitim hakkı, çocuk hakkı ihlalidir.Karma eğitim tartışılamaz” ifadelerine yer verdi.

MEB’DE LGBTİ’LER DE GÖRÜNÜR DEĞİL

LGBTİ öğrencilerin sorunlarını tartışmak için birçok çalışmanın ‘dini değerlerin zarar göreceği’ gerekçesiyle iptal edildiğini belirten Eğitim Sen’in açıklamasındaki satır başları şu şekilde sıralandı:

OKUL TERK ETMEDE AVRUPA BİRİNCİSİYİZ: Türkiye’de ilkokul çağı okullaşma oranı geriliyor. 2012’de yüzde 99’a ulaşan okullaşma oranı 2017’de yüzde 91’e düştü. Öte yandan, Eurostat 2017 verilerine göre Türkiye, eğitimini tamamlamadan terk etme sıralamasında Avrupa birincisi oldu.

ERKEN YAŞTA EVLİLİKLER TEŞVİK EDİLİYOR: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu devletin izniyle evlendirildi, son 6 yılda 142 bin 298 çocuk doğum yaptı.Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, ülkemizde erken yaşta evlilik ve nişanlılık nedeniyle eğitime devam edemeyenlerin yüzde 97,4’ünü kız öğrenciler oluşturdu. 2002’den bu yana 18 yaşın altında 440 bin çocuk doğum yaptı. 15 yaşın altında cinsel istismara uğrayarak doğum yapan çocuk sayısı ise 15 bin 937 olarak kayıtlara geçti.

17 BİN İSTİSMAR DAVASI AÇILDI: Adalet Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de çocuk istismarıyla ilgili dava sayısı son 10 yılda yaklaşık 3 kat artmıştır. Bakanlığın 2015 verilerine göre de yılda ortalama 17 bin istismar davası açılmış, bu davaların yüzde 45’i mahkûmiyetle sonuçlanmamıştır.

KANUNLAR ÇOCUKLARI KORUYAMIYOR: Türkiye’de çocuk istismarı, çocukların hak ihlali verileri ile şiddet ve kasten ölümlere ilişkin sağlıklı istatistik ve verilere de ulaşmak oldukça zor. Derneklerin, bakanlıkların ve sivil toplum kuruluşlarının verileri ancak adli makamlara ve basına yansıyan vakalarla değerlendiriliyor. Birçok istismar ve şiddet olayı örtülü kalıyor.

10 ÇOCUKTAN 8’İ KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRILIYOR: Türkiye’de çocuk işçi sayısıiki milyona yaklaşmıştır. Çalışan her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı olarak çalışıyor. Mesleki eğitim alan özellikle turizm sektöründe uzun saatler çalıştırılan stajyerler yani ‘çocuk işçiler’ ve çıraklık eğitimi alanlar resmi olarak çocuk işçi sayılmıyor. 2018 yılında 15-16 ve 17 yaşında olan üç çocuk çalışırken hayatını kaybetti ve ölen çocukların üçü de tarım emekçisiydi. Çocuk iş cinayetlerinde ölen kız çocuklarının oranı yüzde 16 ile genel iş cinayeti verilerindeki kadın işçi oranından fazladır. Bu kız çocuklarının emeğinin özellikle tarım sektöründeki yoğun sömürüsünden kaynaklanmaktadır. Çocuk işçi sayısı 2018 itibarıyla 2 milyona yaklaşmıştır. Çalışan her 10 çocuktan 8’i kayıt dışıdır.

380 BİN SURİYELİ ÇOCUK OKULA GİDEMİYOR: Türkiye’de okul çağında yaklaşık 850 bin Suriyeli çocuk yaşamaktadır. MEB’in 2017 tahminlerine göre, 490 binden fazla Suriyeli çocuk ülkenin çeşitli yerlerinde okula kayıtlı durumda, buna karşın 380 bin çocuk ise okula gidememektedir. Kayıtlı olmayanlar bu rakamlara dâhil değilken, kayıtlı olmasına rağmen okula düzenli olarak gidemeyen mülteci çocukların rakamı ise net değildir. Bu durum yüz binlerce Suriyeli mülteci çocuğun kayıp kuşak olduğunun, her türlü istismarla yaşamak zorunda kaldıklarının, korunmadıklarının ilanıdır.

700’DEN FAZLA ÇOCUK CEZAEVİNDE: Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 2002’den günümüze kadar cezaevindeki çocuk sayısı yüzde 26 arttı. 2002 yılında cezaevinde bulunan çocuk hükümlü sayısı 548 iken bu sayı 2017 yılında yüzde 33 artarak 731 oldu. Yine Bakanlığın verilerine göre, 2009’dan 2017 yılına kadar 18 ila 21 yaş arasında 68 çocuk ve genç yaşamını yitirdi. Ölümler ‘şüpheli’ olarak kayıtlara geçti.

ÇOCUKLAR KAYIP: TÜİK’in 2017 verilerine göre kayıp 11 bin 563 çocuğun 5 bin 756’sını kız çocukları, 5 bin 807’sini erkek çocuklar oluşturuyor.2017 yılında ‘evden kaçan çocukların’ sayısı 2 bin 315 iken, bunların yüzde 63’ü ise kız çocuğudur.