Özgür Erbaş: Şirketin kusuru bile olsa borcu bakanlık üstleniyor

Ankara Tabip Odası'nın, Sayıştay'ın şehir hastaneleriyle ilgili raporuyla ilgili panel düzenledi. TTB avukatı Özgür Erbaş, "Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yasaya aykırı olarak şirketlerin borçlarına taahhüt verdiği, şirketin kusuru bile olsa borç üstlendikleri, şirketin ödemesi gereken cezaları da bakanlığın ödeyeceğine dair sözleşmede değişiklik yapıldığı belirlendi" dedi.

ANKARA – Ankara Tabip Odası (ATO) “Sayıştay Raporu Işığında Şehir Hastaneleri Gerçeği” başlıklı bir panel düzenledi. Dr. Bayazıt İlhan’ın moderatörlüğünde dün gerçekleştirilen panelde, Türk Tabipleri Birliği (TTB) avukatı Özgür Erbaş, Sayıştay’ın şehir hastaneleri raporlarını maddeler halinde anlattı.

Kamuoyu Sayıştay’ın, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun (TKHK) 2017 yılı hesaplarını denetlemek için de 10 kişilik bir heyet oluşturduğunu ve TKHK’ye bağlı olan Isparta, Mersin, Adana, Yozgat şehir hastanelerini denetlediğini Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ’ın 16 Haziran’da “Şehir hastanelerinde skandallar zinciri: Usulsüzlüğü ortaya çıkarınca görevden alındı” başlıklı haberiyle öğrenmişti.

Şehir hastanelerindeki usulsüzlüklerin tespit edildiği raporu hazırlayan heyetin başkanı Kenan Koçak görevden alınmıştı.

‘MİMARİ HATA NEDENİYLE TÜP BEBEK BÖLÜMÜ KULLANILAMIYOR’

ATO’nun panelinde, Sayıştaş’ın raporunda yer alan bilgiler doğrultusunda Mersin Şehir Hastanesi Tüp Bebek Bölümünün, mimari projedeki hata nedeniyle hizmete girmediği açıklanırken; Adana Şehir Hastanesi’nde ise göz hastalıkları için alınan yüksek teknolojili cihazın gerekli donanımın sağlanmaması nedeniyle kullanılmadığı belirtildi.

Sayıştay’ın şehir hastaneleri raporunu yorumlayan TTB’nin avukatı Özgür Erbaş, Sayıştay’ın raporunun TTB’ninkiyle örtüştüğüne dikkat çekti.Erbaş, hizmete sunulan şehir hastanelerine ait varlıklarla yükümlülüklerin kayıt edilmediğini, muhasebe kayıtlarının mevzuata uygun yapılmadığını belirtti ve hukuka aykırı kayıt dışı borç ortaya çıktığını vurguladı.

‘ŞİRKETİN KUSURU OLSA BİLE BORÇ ÜSTLENİLİYOR’

Özgür Erbaş, “Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yasaya aykırı olarak şirketlerin borçlarına taahhüt verdiği, şirketin kusuru bile olsa borç üstlendikleri, şirketin ödemesi gereken cezaları da bakanlığın ödeyeceğine dair sözleşmede değişiklik yapıldığı belirlendi” dedi.

ATO, şehir hastanelerinin hukuksal boyutunu ele aldığı bu panelin ardından bu hastanelerle ilgili şehir planlaması, sağlık hizmetlerinin sunumu, sağlık çalışanlarını bekleyen koşullar konulu başka paneller yapmayı da planlıyor. (DUVAR)