Akdeniz üzerinden dünya tartışılacak

16-18 Kasım'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "Devinen Akdeniz" sempozyumu düzenliyor. Sempozyumda Akdeniz'deki güncel durumları değerlendiren bir bakış açısı hedeflendi.

Nuray Pehlivan  npehlivan@gazeteduvar.com.tr

İZMİR- İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi, 16-17-18 Kasım 2017 tarihlerinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde “Devinen Akdeniz” başlığı altında bir sempozyum düzenliyor.

Sempozyum Düzenleme Kurulu, şubat ayında hazırladığı kavramsal çerçeveyle uluslararası düzeyde bir bildiri çağrısı yaptı. İzmir Akdeniz Akademisi tarafından yapılan bildiri çağrısında, “İki kutuplu dünyanın çözülmesi, sermayenin küreselleşmesi; dünya ekonomisi ve jeopolitiğinin değişmesiyle Akdeniz yeniden şekillenmektedir. Bu haliyle Akdeniz’e bakışımız, dünyaya bakışımızın zorunlu bir bağlamıdır” ifadeleri yer aldı.

Sempozyumda bildiriler “Devinen İnsanlar”, “Devinen Fikirler” “Devinen Sanat, Mimari ve Tasarım”, “Devinen İktidar ve Direniş”, “Devinen Çevre”, “Devinen Sermaye ve Emek” başlıkları altında sunulacak. Sempozyuma yurtiçinden katılan akademisyenlerin yanı sıra Yunanistan, İngiltere, Tunus, İtayla, Finlandiya, Macaristan, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Fransa’dan gelecek akademisyen ve araştırmacılar bildirilerini sunacak.

 AKDENİZ’DE GÜNCEL DURUMA BAKILACAK 

Akdeniz Sempozyumu fikrinin Akdeniz Akademisi’nin zaten kuruluş amacıyla bağlantılı bir fikir ve çalışma çizgisinin bir parçası olduğunu ifade eden Akdeniz Akademisi Müdürü Dr. Ayşegül Sabuktay sempozyum çağrı metninin ortaya çıkış süreci ile ilgili olarak şunları söyledi: “Sempozyum fikri Akademi’nin kuruluşundan bugüne geçen sürede Akdeniz’in günceli üzerine, Akdeniz’deki güncel duruma ilişkin yeni bir bakışa, bilgi derlenmesine ihtiyaç olduğu tespitiyle ortaya çıktı. Toplantılara davet ettiğimiz, katkı veren, görüş veren bizimle fikirlerini paylaşan kişiler, akademisyenler oldu. Bu toplantılarda tartışılan konular sempozyum düzenleme kurulu tarafından süzülüp, geliştirilerek, sempozyumun kavramsal çerçevesini ve dolayısıyla çağrı metnini ortaya çıkardı. Bu metin, Sempozyum Bilim Kurulu’nun katkılarıyla zenginleşti’’.

GENİŞ KATILIMLI BİLİM KURULU

Akdeniz’de devinim üzerine olan sempozyumda, Akdeniz’deki güncel durumları değerlendiren bir bakış açısı hedeflendiğine dikkat çeken Sabuktay sözlerini şöyle sürdürdü: “Öncelikle, güncel Akdeniz için nasıl bir çerçeve üzerinden çağrı yapacağımızı saptadık. Çünkü sempozyumun çağrılı olmasını tercih ettik. Belirli konuşmacıları davet edip, davet ettiklerimiz üzerinden bir sempozyum örgütlemektense, bütün bu alanda yapılmış çalışmalara açık olan, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi birinin duyup, bildiri özeti gönderip katılma isteyebileceği bir sempozyum olmasını tercih ettik. Bu, hem Akdeniz Akademisi’nin dünya çapında tanınırlığını artıracak hem de çalışma alanında bizim bilgimiz dışında üretim yapanların da sürece katılmasını sağlayacak ve alanı genişletecek bir stratejiydi. Geniş katılımlı bir bilim kurulu oluştu. Biri yurtdışından diğerleri İzmir, Ankara ve İstanbul’dan olmak üzere toplamda dokuz üniversitenin akademisyenlerinden oluşan bilim kurulu, bildiri başvurularını özetler üzerinden değerlendirmeye aldı. Sempozyum akşamında bir de açılış konseri var. Sempozyumu, Titi Robin ve Mehdi Nassouli’nin Akdeniz blues müziği olarak tanımlanan Taziri albümüyle açıyoruz’’

Sempozyum’da sunulacak bildirilerin oturum başlıkları şunlar:

1- Devinen İnsanlar
2- Devinen Fikirler
3- Devinen Sanat, Mimari ve Tasarım
4- Devinen İktidar ve Direniş
5- Devinen Çevre
6- Devinen Sermaye ve Emek