HSK üyeliği için 83 başvuru yapıldı

HSK üyeliği için yapılan başvurular bugün bitti. Yeni üyeler 15 gün içinde belli olacak.

DUVAR – 28 Nisan Cuma günü başlayan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği başvuruları bugün sona erdi. Meclise yapılan başvuru sayısının toplam 83 olduğu  açıklandı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, üçü Yargıtay, biri Danıştay üyeleri ve üçü yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere HSK’ya 7 üye seçecek olan Meclise, 83 aday adayı başvurdu.

Komisyon her bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. TBMM Genel Kurulu, aynı usul ve nisapları gözeterek 15 gün içinde seçimi tamamlayacak.

SEÇİMLER NASIL YAPILACAK?

Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanacak.