Alternatifbank'ın yüzde 25'i Katar'a satılıyor

Alternatifbank'ın Katarlı Commercial Bank of Qatar'a satılacak yüzde 25'lik hissesinin değeri 222.5 milyon dolar. 2013'te de bankanın yüzde 25'i aynı şirkete satılmıştı.


DUVAR –
Yazıcılar Holding bağlı ortaklığı Anadolu Endüstri Holding’in Alternatifbank’taki yüzde 25 hissesini Katarlı Commercial Bank of Qatar’a (CBQ) devretme kararı aldı.

Holding’ten KAP’a yapılan açıklamada şu detaylar verildi:

“Bağlı ortaklığımız Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (AEH)’nin 18.07.2016 tarihli yönetim kurulu kararı ile AEH’nin Alternatifbank A.Ş.’de sahibi olduğu yüzde 25 oranındaki 192 milyon 500 bin adet nama yazılı hisse ilgili olarak The Commercial Bank of Qatar (CBQ) ile 18 Temmuz 2013 tarihinde akdedilen ‘Hissedarlar Sözleşmesi’ çerçevesinde hisse satış hakkının kullanılmasına karar verilmiştir. Hisse satış bedeli, Hissedarlık Sözleşmesi’ndeki taban fiyat yöntemine göre 18.07.2016 tarihi itibariyle 222,5 milyon dolar hesaplanmış olup, bu konuya ilişkin bildirim bugün itibariyle CBQ’ya iletilmiştir.

İşlemlerin tamamlanması resmi kuruluşlardan alınacak izinlere tabi olup, hisse satışının 2016 içinde sonuçlandırılması tarafımızca öngörülmektedir. Hisse satışından elde edilecek nakdin AEH tarafından mevcut borçlarının ödenmesinde kullanılması planlanmakta olup, bu bağlamda AEH nezdinde hisse satış neticesinde doğacak kazancın dörtte üçü ilgili mevzuat uyarınca özel bir fon hesabına alınacaktır.”

Alternatifbank 2013’te de bankanın yüzde 25’lik hissesini Katarlı Commercial Bank of Qatar’a satmıştı.
Haberin tamamı