Türkiye’de sıradan bir hukuk günü!

Anayasa’nın 90. maddesine göre “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.” Baroların ve İnsan Hakları Derneği’nin açıklamalarında hukuki gerekçeler zaten ayrıntılarıyla verilmiş durumda. Peki hukuk tekniği açısından; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı TCK m. 216/3’te hükmolunan bir suçtan ötürü, bir “meslek örgütüne” re’sen ceza soruşturması başlatabilir mi?

Google Haberlere Abone ol

1- Kaos GL, 2015, Cinsiyet, Cinsel Yönelim, Cinsel Kimlik, Cinsel Davranış.

*Avukat