Grev hakkına yeni darbe!

678 sayılı KHK, İZBAN grevinden işçi aleyhine ders çıkarmış: Şehir içi toplu taşıma, bankacılık hizmetlerinde finansal ya da ekonomik istikrar bahaneleriyle grev ertelemenin yolunu açtı.

DUVAR – Resmi Gazete’de bugün yayınlanan 678 sayılı OHAL kararnamesi, grev hakkına yeni darbe vuruyor. Kararnamenin 35’inci maddesi, grev ve lokavt ertelemesinin kapsamını genişletiyor.

Madde şöyle:
“18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt; genel sağlığı veya millî güvenliği, büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilir. Erteleme süresi, kararın yayımı tarihinde başlar.”

Değiştirilen madde ise şöyleydi:

MADDE 63 – (1) Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt genel sağlığı veya millî güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilir. Erteleme süresi, kararın yayımı tarihinde başlar.”
*
İki madde karşılaştırılınca ortaya çıkan durum şu:
Bundan sonra “büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetleri, bankacılık hizmetlerini ve ekonomik veya finansal istikrarı bozucu nitelikte” grevler de hükümet tarafından ertelenecek.
Yani yeni kararname, en son uzlaşmayla biten İzban grevinin benzerlerinin tekrarlanmamasının yolunu açmış bulunuyor. Kararnamenin bir özelliği de “bankacılık” sektörünü milli güvenlik ve genel sağlıkla eşdeğere yükseltmiş oluyor. Ayrıca, “ekonomik veya finansal istikrar” gibi iki muğlak kavram daha da getirerek, zaten 12 Eylül uygulamalarının ve 12 Eylül Anayasası’nın iyice zorlaştırdığı grev hakkını neredeyse imkansız hale getiriyor.