24 maddelik pakette iki düzenleme: Fiyatları etkileme ve stokçuluk cezaları artırılıyor

6. Yargı paketi Meclis Başkanlığına sunuldu. 24 maddelik yargı paketinde fiyatları etkileme, mal/hizmet satımından kaçınma suçlarının cezasını da ağırlaştıran iki düzenleme yer aldı.

Google Haberlere Abone ol

ANKARA – Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 6. Yargı paketi Meclis Başkanlığına sunuldu. Hâkim ve Savcı Yardımcılığı sistemini düzenleyen, taşınmaz satışlarının noterlerce yapılabilmesini öngören 24 maddelik yargı paketinde fiyatları etkileme, mal/hizmet satımından kaçınma suçlarının cezasını da ağırlaştıran iki düzenleme yer aldı.

CEZALAR ARTIRILIYOR

Teklif ile Türk Ceza Kanunu’nun 'Fiyatları etkileme' başlıklı 237. maddesinde değişikliğe gidiliyor. ”İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir” maddesinde yapılan değişiklikle ceza 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak. Aynı maddede “Fiil sonucu besin veya malların değerleri veya işçi ücretleri artıp eksildiği takdirde ceza üçte biri oranında artırılır” maddesindeki oran “yarısı” olarak değiştirilecek. Ayrıca “Fail, ruhsatlı simsar veya borsa tellalı ise ceza ayrıca sekizde bir oranında artırılır” maddesindeki oran da “yarısı” şeklinde olacak.

Kanun teklifinde göre TCK’nın “Mal veya hizmet satımından kaçınma” başlıklı 240. Maddesinde de değişiklik yapılacak. Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinde yeni ceza 1 yıl ile 3 yıl arası olacak. (DUVAR)

Etiketler etiket fiyatlama market