Danıştay savcılığı: Alkol yasağı yaşam tarzına müdahale

Danıştay Savcılığı, TAPDK'nın yılbaşı paketlerine alkol ve tütün yasağı getiren kararının, hukuka aykırı ve yaşam tarzına müdahale niteliğinde olduğunu vurguladı.

DUVAR – Danıştay Savcılığı, yılbaşı paketlerine getirilen alkollü içki ve tütün yasağını ‘hukuka aykırı buldu. Savcılık düzenlemenin iptal edilmesini istedi.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK), 21 Ekim 2015’te Tütün Mamulleri ve Alkollü İçeceklerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 19’uncu ve 20’nci maddelerine dayanarak yılbaşı sepetlerinin içerisinde tütün mamulleri ve alkollü içeceklerin yer almamasını kararlaştırdı.
Ankara Barosu bu kararın iptali için Danıştay 13’üncü Dairesi’nde dava açtı. Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre dava karar aşamasına geldi. Davaya bakan Danıştay Savcısı, beş sayfalık görüşünü 13’üncü Daire’ye sundu.

Görüşte ön plana çıkan değerlendirmeler şöyle:
LAİKLİĞE AYKIRI OLAMAZ:  Temel hak ve özgürlüklere yönelik sınırlamalar, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyet’in gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı gibi, hak ve özgürlüklerin özlerine de dokunamaz. Devletin 58’inci madde (anayasa) kapsamında gençlere yönelik farklı önlemler alması olanaklıdır. Ancak gençlere yönelik bu önlemlerin alınması esnasında, çocuklar ve gençler dışında kalan, hukuksal ehliyete sahip bireylerin maddi ve manevi varlıkları ile kişi özgürlüklerine sınırlama getirilemez. Bu bağlamda, bireylerin, yaşam tarzı gerçeğinden kaynaklanan, başkalarının haklarını ihlal etmeyen doğal hak ve özgürlükler yasaklamaya konu da yapılamaz.

YAŞAM TARZINA MÜDAHALE: Devlet, üretimi ve yetiştirilmesi yasak ürünler dışında kimin, neyi, ne kadar tüketeceğine müdahale edemez. Davalı idarenin, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin yılbaşı kutlaması ile bağdaştırıldığına ilişkin savunmasından da anlaşılacağı üzere, dava konusu düzenleme ile bireylerin toplumsal yaşam tarzlarına müdahale edilmek istenmiştir. Oysa devlete, alkol ile mücadele üzerinden bireysel ve toplumsal hayat tarzlarına müdahale etmek değil, gençleri alkol düşkünlüğünden korumak görevi verilmiştir; idarenin böyle bir yetkiyi kendisinde görmesi ve kişileri alkollü içki kullanımına teşvik etmemek adı altında, ucu açık idari düzenlemeler yapması hukuka aykırı bulunmaktadır. İptali istenen düzenlemeyle getirilen sınırlama, işletmelerin ürünlerini sunum şeklindeki ‘yılbaşı sepeti’ kavramının özellikleri belirli, hukuki bir tanımının olmaması nedeniyle söz konusu uygulama, ucu açık, belirsiz ve tartışmalı uygulamalara yol açabilecektir. Dolayısıyla rekabete, yetişkin bireylerin de alkollü içecek satın alma şekline ve özgürlüğüne açık bir müdahale niteliğinde olup demokratik toplum düzeni açısından bir gereklilik değildir.”

‘TAPDK BÖYLE BİR KARAR ALAMAZ’

Savcılığın bu kararını olumlu bulan Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran ise şunları söyledi: “Yasa ve yönetmelikte böyle bir yasak yok. Hiçbir idari işlem ve karar, yasaya ve yönetmeliğe aykırı olamaz. Dolayısıyla TAPDK da böyle bir karar alamaz. Hediye paketleri, yılbaşı paketleri, ramazan paketleri gibi marketlerin dönem dönem arza sundukları ve birçok gıda ve tüketim maddesini içeren paketlerin içeriğinin devlet müdahalesine konu olması, temel hak ve özgürlükler çerçevesinde kabul edilemez bir kısıtlamadır. Bu karar, apaçık şekilde özel hayata ve kişisel tercihlere kanunsuz ve hukuksuz bir müdahaledir.”

Haberin tamamı