Arkeolojik taşların suçu ne?

Artuklu Üniversitesi görevden uzaklaştırılan Yard. Doç. Dr. Güner Coşkunsu’nun topladığı paleolitik dönem buluntuları incelenmeden gömülebilir.

DUVAR – Mardin Artuklu Üniversitesi oluşturduğu komisyonla, yollarını ayırdığı Yard. Doç. Dr. Güner Coşkunsu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet’ten Ömer Erbil’in heberine göre, 2011 yılında Arkeoloji Bölüm Başkanı olarak göreve başlayan Yard. Doç. Dr. Güner Coşkunsu; o tarihten bu yana Mardin genelinde sit alanlarının yağlamasını önlemek için tek başına mücadele veriyor. Bu yüzden ciddi tehditler alan ve müzedeki usulsüzlükleri dile getiren Coşkunsu, üniversite yönetiminin yanı sıra Mardin Müzesi’yle de sık sık karşı karşıya geldi. Bu çatışma sonucu Coşkunsu önce müzeciler ile davalık oldu. Hakaret ve mobbing davalarını kazandı ama üniversite yönetimi 2015 Ağustos ayında iş akdini feshetti. Ardından da odasına ve kültür varlıklarının muhafaza edildiği depolara girildi.

Oluşturulan komisyonla Coşkunsu’ya izinsiz eserleri odasında bulundurduğu gerekçeleriyle soruşturma açıldı. Soruşturmaya konu olan tespit tutanağına göre Coşkunsu’nun odasında ve depolarda bulunan paleolitik döneme ait eserleri müze, arkeolojik açıdan önemsiz bularak gömme kararı aldı. Bir oda dolusu eserin üniversite alanı içinde, koordinatları müze müdürlüğünce belirlenecek bir alana gömülmesi istendi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden bu konuda izin talep edildi.

‘ODALARA GİRİP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR’
Komisyon 20 Ocak’ta üniversitedeki oda ve depolara girerek şu tespit raporunu oluşturdu: “89 kutu içinde çok sayıda tarihi eser tespiti yapıldı. 41, 68 ve 36 No’lu kutular içinde 2863 sayılı yasa kapsamında envanterlik mahiyette 3 adet eser olduğu tespit edilmiştir. Coşkunsu’nun izinsiz yüzey araştırması yaptığı, bu alanlarda izinsiz etütlük ve envanterlik mahiyette eserler topladığı, eserleri uygun olmayan ortamlarda muhafaza ettiği görülmüştür. Belirtilen nedenlerden dolayı Coşkunsu hakkında 2863 sayılı yasaya muhalefetten adli makamlara suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.’’

COŞKUNSU: DELİLLERİ Mİ KARARTACAKLAR
Arkeolog Güner Coşkunsu, suç duyurusu üzerine savcılığa verdiği ifadede konuyla ilgili olarak şöyle dedi: “Henüz incelenmemiş, belgelenmemiş, hatta fotoğrafı bile çekilmemiş ve çizimleri yapılmamış arkeolojik taşlardan bir an önce kurtulmaya çalıştıklarına şüphe bulunmamaktadır. Bu tutum müzeciliğin görev tanımıyla, arkeolojinin bilimsel ve akademik ilkeleriyle temelden çelişmektedir. Acaba aleyhimde ispatlanamayacak bu mesnetsiz suçlamalarda bulunan kişiler henüz soruşturma tamamlanmamışken, belki de üzerinde kriminal testlerin yapılmasının ve tarafsız kurumlardan yeni bilirkişi raporlarının istenecek olmasından dolayı delilleri karartmaya mı çalışıyorlar?’’