Türk Eczacılar Birliği: Bütçede sağlığın payı artırılsın

Türk Eczacılar Birliği, ilgili tüm kurumlara gönderdiği yazılı metinle artan ilaç maliyetlerinin yarattığı sıkıntılara dikkat çekti, sağlığa ayrılan bütçenin artırılmasını istedi.

Google Haberlere Abone ol

ANKARA - Türk Eczacıları Birliği, Sağlık Bakanlığı bütçe görüşmeleri öncesinde bütçeden sağlığa ayrılan payın artırılması için çağrıda bulundu.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, sağlığa ayrılan bütçenin artırılması için bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı dahil ilgili tüm kurumlara yazılı olarak taleplerini ilettiklerini belirtirken “Hastalarımızın tedavileri için ihtiyaç duydukları ilaçlara erişimi, ödenmek durumunda kaldıkları ek tedavi maliyetlerinin azaltılması, zamanında ve doğru müdahalelerle hastalıkların tedavisi ve olası ek komplikasyonların engellemesi için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içerisinde sağlığa ayrılan payın artırılması, sağlık bütçesi içerisinde ilaca uygun oranlarda pay ayrılması gerektiğine inanıyoruz. Bu sayede hem artan ilaç yokluklarının önüne geçebiliriz hem de hastalarımızın yeni nesil ilaçlara ulaşmasının yolunu açabiliriz” diye konuştu.

Üney, kurumlara kamu otoritelerine ilettikleri çağrı metninde güçlendirilmiş eczacı iş gücü modeli önerisi de sunduklarını belirtti ve “Bu modelin hayata geçmesi halinde biz eczacılar, hem koruyucu hem de sürdürülebilir sağlık hizmetlerine daha etkili şekilde katkı vereceğiz” dedi.

Türk Eczacıları Birliği tarafından T.C. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, T.C. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına iletilen metinde OECD ve Avrupa ile kıyaslandığında Türkiye'nin sağlık bütçesinin oldukça yetersiz olduğu vurgusu yer aldı.

 

'SAĞLIK BÜTÇESİ İÇERİSİNDE İLACA UYGUN ORANLARDA PAY AYRILMASI ZARURİDİR'

Açıklamada, “Hastaların tedavileri için ihtiyaç duydukları ilaçlara erişimi, hastaların ödenmek durumunda kaldığı ek tedavi maliyetlerinin azaltılması, zamanında ve doğru müdahalelerle hastalıkların tedavisi ve olası ek komplikasyonların engellemesi adına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içerisinde sağlığa ayrılan payın artırılması, sağlık bütçesi içerisinde ilaca uygun oranlarda pay ayrılması zaruridir” denildi.

Eczacı Sağlık İşgücünün ilaç üretimi ve geliştirilmesi noktasında daha etkin konumlandırılabileceğine dikkat çeken açıklamada, “Hastaların bakım kalitesi ve güvenliğini sağlama, halk sağlığını iyileştirme, ilaçlara ve sağlık hizmetlerine erişimi garanti etme ve sağlık sistemlerinin gelecekteki sürdürülebilirliğine katkıda bulunma rolleri ile güçlenmiş ve hizmet ettikleri toplumu da güçlendiren bir eczacı işgücü modelini açığa çıkartma hedefimizle söz konusun alanlarda yürütülecek her türlü çalışma için Birliğimizin, Bölge Eczacı Odalarımızın ve ülkemizde farklı uygulama alanlarında hizmet sunan 49 bini aşkın meslektaşımızın sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu saygılarımızla arz ederiz.” (DUVAR)