Sağlıkçılar tepkili: Adeta yasak ve ceza yönetmeliği oluşturuldu

Bursa Tabip Odası ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bursa Şubesi, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne keyfiyet doğuracağı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Basın açıklaması Bursa Tabip Odası binasında düzenlendi
Google Haberlere Abone ol

Osman Çaklı

BURSA - Bursa Tabip Odası ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bursa Şubesi, sağlık çalışanlarının ifade özgürlüğünü ve görüş açıklama hakkını kısıtlayan, 30 Haziran 2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği"ne basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

BTO binasında düzenlenen basın açıklamasını sağlık çalışanları adına BTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Abdullah Karadağ okudu.

KAMU GÖREVLERİNDE BASINA İZİNSİZ KONUŞMAYA CEZA

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin keyfi işten çıkarmaları kolaylaştıracağını ifade eden Abdullah Karadağ, "Pandemi sürecinde, toplum sağlığını ve sağlık çalışanlarının haklarını savunan, kamuoyunu bilgilendiren, görüş, öneri ve taleplerini basın ve sosyal medya aracılığıyla iki kez dile getiren Aile Sağlığı Merkezi (ASM) sağlık çalışanlarının sözleşmeleri bundan böyle feshedilecek. İlk demeç ile 50 ceza puanı, ikinci demeçte ise 100 ceza puanı verilecektir" dedi.

Karadağ, adeta ‘Aile Hekimliği Yasak ve Ceza Yönetmeliği’ oluşturulduğuna dikkat çekti. Yeni uygulamada kamu görevleri hakkında basına izinsiz bilgi ve demeç vermeye 50 ceza puanı getirildi. Karadağ yönetmeliğin keyfi düzenlendiğini söyledi:

"5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nda disiplin süreçlerine ilişkin hiçbir hükme atıfta bulunulmazken, 'ihtar puanı' adı verilen bu sistem, kanuni dayanağı olmaksızın yönetmeliklerle keyfi bir şekilde düzenlenmiştir."

Basın açıklamasında ayrıca kanuni dayanağı bulunmayan, kurulacağı belirtilen komisyonun verebileceği keyfi kararlarla işten atmaların daha kolay olacağı, iş güvencesinin tamamen ortadan kaldırılacağı belirtildi.

MAZERETE BAKILMAKSIZIN FESİH YAPILABİLECEK

Yeni yönetmeliğe göre ayrıca; "görevi başında bulunduğu halde entegre sağlık hizmetlerinde mazeretli olup olmadığına bakılmaksızın beş nöbet görevini yerine getirmediğinin/getiremediğinin tespit edilmesi durumunda sözleşme feshi uygulanacağı" belirtiliyor. Yani mazeret her ne olursa olsun fesih işlemi gerçekleştirilebilecek.

Sağlık çalışanları basın açıklamasında bu uygulamanın kabul edilemez olduğunu söyleyerek şunları ifade etti:

"Ceza verme sistemini ağırlaştıran, sözleşme feshini kolaylaştıran, sözleşmeyi yenilememe adı altında dayanaksız ve keyfi yaptırımlar getiren, görevden uzaklaştırma süresini uzatan, ek görevler dayatan, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini de gider başlıklarına ekleyen; buna karşılık aylıklara yansıyan bir iyileşme sağlamayan, aile hekimlerinin taleplerini karşılamayan bu sözleşmeyi kabul etmiyoruz."