Korona iddiasına yanıt: İlaç endişesiyle tedaviyi kesmeyin

Samsun 6. Bölge Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, sosyal medyada yayılan bazı ilaçların korona virüsünü kötüleştirdiği şeklindeki iddialara yanıt verdi. Karacan, "İbuprofen alan hastaların tedavilerini kesmeleri için hiçbir neden yoktur" dedi.

Mehmet Rebii Özdemir

SAMSUN – Korona virüsü salgınıyla birlikte bazı ilaçlarla ilgili öne sürülen iddialara açıklık getiren Samsun 6. Bölge Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, “Özellikle istirham ediyoruz ilaç konusunda eczacınıza güvenin, onlar sizin ilaç danışmanınız” dedi.

‘İBUPROFEN COVİD-19’U KÖTÜLEŞTİRMEZ’

“İbuprofen gibi nonsteroid antiinflamatuar (NSAİ) ilaçların, korona virüsü hastalığına etkisi konusunda, sosyal medyada önemli bir endişe yaratılmış durumda. İbuprofen ilaç etken maddesini içeren ilaçların kullanımı ile Covid’in kötüleşmesi arasında bağlantı kuran bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Tüm Avrupa’da ilaç üretimi, güvenliği ve denetiminden sorumlu olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), konuyu yakından takip etmekte ve an itibariyle böyle bir ilişkinin bulunmadığını ifade etmektedir” diyen Karacan EMA’nın açıklamasının internetteki linkini de verdi.

Onur Ferhat Karacan

Onur Ferhat Karacan’ın açıklamaları şöyle:

TEDAVİYİ KESMEK İÇİN NEDEN YOK: Her ilaç her hastalıkta kullanılmaz; her ilacın kendisine özgü olarak hastalıklarda yararları ve kullanımlarına bağlı riskleri söz konusudur. Tüm ilaçlarda olduğu gibi ibuprofen de aynı uyarılarla, doktor reçetesi ile ve eczacı danışmanlığında alınmalıdır. Hastalarımız, tedavi rehberlerine uygun olarak, onaylanmış ürün bilgilerine göre NSAİ ilaçları (ibuprofen gibi) kullanmaya devam edebilir. Sorusu olan hastalar, hekimleri veya eczacılarıyla konuşmalı ve danışmalıdır. İbuprofen alan hastaların tedavilerini kesmeleri için hiçbir neden yoktur, özellikle kronik hastalıklar için ibuprofen veya diğer NSAİ ilaçları alan hastalar için önemlidir.

BİLGİ KİRLİLİĞİ YARATANLARA İTİBAR ETMEYİN: Covid’den korunmak için her şeyden önce bilgi kirliliği yaratanlara itibar etmeyin! Covid’den korunayım derken ilacınızı kullanmayı bırakmayın ve kullanmayarak yaratacağınız olası sorunlarla boğuşmayın. Yüksek kan basıncı (hipertansiyon) tedavisi için kullanılan ADE inhibitörleri ve ARB grubu ilaçlarla ilgili Covid-19 pandemisi sürecinde spekülasyonlar nedeniyle hastalar tarafından endişeler yaşanıyor. Bu konuda bilgi kirliliğine son vermek amacıyla Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) tarafından yapılan açıklama Türk Kardiyoloji Derneği tarafından da kamuoyu ile paylaşılmıştır. Yapılan açıklamada Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle ADE inhibitörleri ve ARB grubu tansiyon ilaçları ile tedavinin sonlandırılmasına ilişkin klinik veya bilimsel kanıt olmadığından, bu ilaçları kullanan hastaların doktorları tarafından ilaçları değiştirilmedikçe mevcut tedavilerine aynen devam etmeleri önerilmektedir.

COVİD-19 HASTALIĞINDAN KORUNMAK İÇİN BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANMAYIN: Sosyal medyada Covid-19 enfeksiyonundan korunmak için hidroksiklorokin kullanılmasına ilişkin dolaşan bilgiler, hastaların eczanelerden bu ilacı talep etmesine yol açmıştır. Bu ilaç Covid-19 enfeksiyonu tanısı konmuş kişilerin tedavisinde yer alan ilaçlardan birisidir. Hidroksiklorokin çeşitli yan etkileri olan ve çeşitli ilaçlarla etkileşimi bulunan bir ilaçtır. Bu ilacın suiistimalinin ve bilinçsiz kullanımının önlenmesi amacı ile T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından, hastalara sunumu denetime tabi hale getirilmiştir. Spekülasyonlarla, dolaşan bilgi kirliliği ile mevcut ilaçların ve kaynakların bilinçsiz kullanımı ve suiistimali, doktorlar tarafından bu tedaviye gereksinimi duyulan hastaların mağduriyetine yol açabilecektir. Covid-19 enfeksiyonundan korunmak için, kişisel korunma yöntemlerine dikkat edilmelidir. En etkin önlem ellerin yıkanmasıdır. Uykusuz kalınmamalı, bol sıvı tüketilmeli ve dengeli beslenilmelidir. Gerekmedikçe dışarı çıkılmamalı, insanlarla mesafe korunmalıdır. Gerekli durumlarda maske kullanılmalıdır.