Sağlık çalışanlarına istifa yasağına devam

Sağlık Bakanlığı, 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderdiği genelgeyle sağlık çalışanlarının istifa taleplerinin ‘her ne sebeple olursa olsun’ kabul edilmeyeceğini açıkladı.

Google Haberlere Abone ol

ANKARA - Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda Covid-19 kapsamında normalleşme süreci ve alınacak tedbirler belirlendi.

Yeni yayımlanan genelgeyle 26 Ağustos 2020'deki 'Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu genelge yürürlükten kaldırıldı.

SAĞLIK ÇALIŞANINA İSTİFA YASAĞI YENİLENDİ

Sağlık Bakanlığı, 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderdiği genelgede, sağlık çalışanlarına yönelik, “Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme (istifa) talebinde bulunan personelin talepleri kabul edilmeyecek” maddesi yer aldı.

'İZİN KULLANAN PERSONELE MÜCBİR SEBEPLER DIŞINDA İL DIŞINA ÇIKMAMALARI BİLDİRİLECEK'

Resmi yazıda, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan personelle ilgili diğer düzenlemeler şu şekilde açıklandı:

* Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 2 Haziran 2020'deki genel yazıları uyarınca, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan hamile personele, hamileliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde idari izin verilmesi uygulamasına devam edilecek.

* Personelin talebi halinde, 27 Kasım 2020'deki genel yazımız ile durdurulan, eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan kaynaklı atamalara müsaade edilecek.

* 27 Ağustos 2020 tarihli 'esnek çalışma' konulu genel yazımız yürürlükten kaldırılmış olup Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan bütün personel, 2 Mart 2021'de tam zamanlı olarak mesailerine devam edecek. Gerektiğinde illerde valilerce farklı mesai saatleri belirlenmesi halinde mesai konusunda bu saatlere riayet edilecek.

* Sağlık hizmetinin sunumunda artan acil bir ihtiyaç olması halinde, idari izinli sayılan personelin, mezkur izinlerinin sonlandırıp görevlerine dönmelerinin sağlanmasına ilişkin olarak kurum amirlerine yetki verilmiş olup, bu kapsamda izin kullanan personele mücbir sebepler dışında ikamet ettikleri il dışına çıkmamaları bildirilecek. (DUVAR)