ODTÜ mezunlarından çağrı: Atanmış dekan görevi iade etsin

ODTÜ Mezunları Konseyi bir açıklama yayınlayarak, dekanlığa atanan Feride Pınar Acar’ın görevi iade etmesi ve Erkan Erdil’in dekanlık görevine atanması çağrısında bulundu.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunları Konseyi, üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne öğretim üyelerinin büyük bir çoğunluğunun iradesi hiçe sayılarak seçime katılmayan bir öğretim üyesinin dekan olarak atanmasına tepki gösterdi. Mezun dernekleri bir açıklama yayınlayarak, dekanlığa atanan Feride Pınar Acar’ın görevi iade etmesini ve fakültenin iradesine saygı duyularak bir an önce Erkan Erdil’in dekanlık görevine atanmasını talep etti.

'ERKAN ERDİL'İN DEKANLIK GÖREVİNE ATANMASINI TALEP EDİYORUZ'

ODTÜ Mezunları Derneği, Adana ODTÜ Mezunları Derneği, Antalya ODTÜ Mezunları Derneği, Bodrum Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği, ODTÜ Bursa Mezunları Derneği, ODTÜ Ege Mezunları Derneği, ODTÜ Eskişehir ve Çevresi Mezunları Derneği, ODTÜ Mezunları Gaziantep Derneği, İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği, Kayseri ODTÜ Mezunları Derneği, Kıbrıs Türk ODTÜ Mezunları Derneği, Mersin ODTÜ Mezunları Derneği ve Samsun ODTÜ Mezunları Derneği tarafından yapılan açıklama ve çağrı şöyle:

“ODTÜ Mezunları Konseyi olarak, İİBF Dekan ataması süreciyle ilgili edindiğimiz bilgileri ve süreç hakkındaki görüşlerimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Prof. Dr. Ramazan Sarı’nın emekliye ayrılmasının ardından, 5 Mayıs 2021 tarihinde Rektörlük tarafından öğretim üyelerine iletilen duyuru ile ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için dekan arama süreci başlamıştır. İİBF, üniversite geleneklerini/teamüllerini gözeterek dekan belirleme sürecinde Eğilim Yoklama Komisyonu kurmuştur. Komisyon tarafından Eğilim Yoklama Takvimi 14 Mayıs 2021 tarihinde tüm fakülte öğretim üyeleri ile paylaşılmıştır. Sürecin üniversite yönetimi ile koordinasyon içinde yürütülmesi için de Rektörlük yetkililerinin sürecin bir parçası olması talebi Rektörlük makamına iletilmiştir. Ancak bu talebe herhangi bir yanıt alınamamıştır. Komisyon, sürecin şeffaf, demokratik ve katılımcı bir şekilde gerçekleşmesi için üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirmiştir.

18 Mayıs 2021 tarihinde yapılan oylamaya, oy kullanabilecek 81 öğretim üyesinden 73’ü katılmıştır. Yüzde 90’lık katılım oranı İİBF tarihinde bir ilktir. Oylamaya katılan öğretim üyelerinin 64’ünün oyu ile yani yüzde 87’lik destek ile Erkan Erdil fakülte dekanı olarak kabul görmüştür. Bu süreç devam ederken, üniversitenin gelenekleri göz ardı edilerek Fakülte süreçlerine dahil olmayan Prof. Dr. Feride Pınar Acar’ın, başvurusunu Rektörlüğe ilettiği Rektörlüğün 20 Mayıs 2021 tarihli açıklamasından anlaşılmaktadır. 09.09.2021 tarihinde Rektörlük tarafından yapılan bilgilendirme ile Feride Pınar Acar’ın YÖK tarafından asaleten Dekanlığa atandığı paylaşılmıştır.

Üniversite teamülleri ve demokrasinin gereği doğrultusunda, fakültenin Erkan Erdil yönündeki güçlü iradesinin Rektörlük tarafından YÖK ile paylaşılması beklenmektedir. Ortaya çıkan sonuç sebebiyle, Rektörlük makamının bu beklentiyi karşılayacak bir tutum almadığı konusunda endişe duymaktayız.

Özerk üniversite, özgür bilimsel eğitim imkânlarının geliştirilmesi hem üniversitemiz hem de ülkemiz için elzemdir. Bu alanlarda atılan her geri adım, yapılan her karşı müdahale toplumu karanlığa mahkûm edecek sürecin önünü açmaktadır. Üniversitemizde bu tür müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir.

Üniversitelere saldırıların arttığı, akademinin tamamen karanlığa gömülmeye çalıştığı bu dönemde; ODTÜ İİBF Dekanlığı gibi önemli bir sorumluluğu almaktan kaçınmayan Erkan Hocamızın yanındayız.

ODTÜ Mezunları Konseyi olarak; Sayın Feride Pınar Acar’ın görevi iade etmesini bekliyor, fakültenin iradesine saygı duyularak bir an önce Erkan Hocamızın Dekanlık görevine atanmasını talep ediyoruz. Üniversitemizin tüm bileşenlerinin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini önemli buluyor, sürecin takipçisi olduğumuzu bildiriyoruz

Üniversitelerin özerkliğini, özgür bilimsel eğitimi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.” (HABER MERKEZİ)