İstanbul Sözleşmesi için Danıştay'da bir dava daha: Karar yok hükmünde

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, İstanbul Sözleşmesi'nin feshini öngören Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için Danıştay'da dava açtı. Dernek, kararın Anayasaya aykırılık taşıdığını ve “yok hükmünde” olduğunu belirtti.

Google Haberlere Abone ol

ANKARA - Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, (TKDF) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi’nin feshine dair karara ilişkin yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay’da dava açtı.
Dernek adına avukat Gülser Erkoç tarafından açılan davada İstanbul Sözleşmesi’nin 2014 yılında uygun bulma yasası kapsamında yürürlüğe girdiği, 2021 yılında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Anayasaya aykırı bir şekilde fesih edildiği belirtiliyor.

'HUKUKA AÇIKÇA AYKIRIDIR'

İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı kararı ile fesih edilemeyeceğine dikkat çekilen dava dilekçesinde, bu durum “TBMM’nin yerine geçilerek fonksiyon gaspı” olarak nitelendirildi ve şöyle denildi:
“Onaylamayı uygun bulma yasası, TBMM tarafından Anayasanın 87/1. maddesindeki yetki uyarınca bir başka yasa ile kaldırılmadıkça, bu yasa Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı kararı ve kararnamesi veya herhangi bir Cumhurbaşkanı işlemi ile kaldıramaz. Olayımızda gerçekleştirilen işlem, biçim yönünden, adeta TBMM’nin yerine geçilerek fonksiyon gaspı yaratan bir işlem gerçekleştirmek yönünden hukuka açıkça aykırıdır. Onaylamayı uygun bulma yasası, bir onay işlemi, tek imzalı bir işlem ile geçersiz kılınamaz. Böyle bir durum için önce TBMM’nin işlemi, sonrası Cumhurbaşkanı işlemi gerekmektedir ki olayımızda böyle hareket edilmemiştir. Cumhurbaşkanın sözleşmeyi fesih yetkisi kullanılamayacağı, sözleşmenin Cumhurbaşkanı tarafından feshinin hukuka aykırılığı sebebi ile yürütmenin durdurularak işlemin iptali için dava açmak zorunluluğu doğmuştur” denildi.

'CUMHURBAŞKANI KARARI YOK HÜKMÜNDE'

İnsan hak ve özgürlükleriyle ilgili konuların, sadece yasalar veya uluslararası sözleşmelere konu olabileceği ifade edilen dava dilekçesinde şu noktalara dikkat çekildi:
“O zaman da her durumda bir yasama işlemi, yani yasa veya sözleşmeyi uygun bulma yasası gerekmektedir. Böyle bir durumun varlığında da uygun bulma yasası ancak ve ancak yine bir yasama işlemi ile yani TBMM işlemi ile kaldırılabilir. TBMM işlemi olmadan Cumhurbaşkanı kararı ile kaldırılamaz. Olayımızda Cumhurbaşkanı kararı, 9 numaralı Cumhurbaşkanı kararnamesine aykırı olduğu gibi, bu Kararnameye dayandığı kabul edilirse o zaman da 9 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi açıkça Anayasa’ya aykırıdır. Bu durumda da Anayasa’nın 152. maddesi gözetilerek Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılması gerekmektedir. İstanbul Sözleşmesi Temel Hak ve Özgürlüklere ilişkin bir sözleşmedir. Bu konuda TBMM tarafından yeni bir yasa çıkarılmadan, gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Kararı da yok hükmündedir.” (DUVAR)