Pico-lazer yöntemi ile dövme sildirme

Hayatın belli dönemlerinde yaptırılan dövmelerin daha sonraki dönemlerde pişmanlık oluşturduğu görülebilmektedir. Bu dövmelerden kurtulmak için bazı dövme silme yöntemleri bulunmaktadır. Dövme sildirmek için kullanılan farklı yöntemler; dermabrazyon, kimyasal peeling ve lazer ile dövme silme olarak sıralanabilir. Dövme silme işlemi sırasında kahverengi veya beyaz leke oluşması ya da yara izi bırakma olasılıkları vardır.

Dövme silmede kullanılan en etkili yöntemler, dövme silme tedavisinin yapıldığı bölgedeki deriye zarar vermeden dövmeyi bulup parçalayan lazer sistemleridir.

Pico lazer, dövme sildirme tedavisinde kullanılan yeni lazer sistemidir. Önceki lazer sistemlerinde saniyenin milyarda biri sürede işlem yapılırken, Pico lazer saniyenin trilyonda biri sürede işlem yapmaktadır. Diğer lazer sistemlerinden daha hızlı bir şekilde işlem yaptığı için dövme boyalarını çok daha küçük parçalara ayırabilmekte ve daha etkili sonuç alınabilmektedir.

PİCO-LAZER’İN AVANTAJLARI

Yapılan eski dövme silme yöntemlerine göre seans süresini yarı yarıya indirebilmektedir.

Önceden kullanılan yöntemlerde dövme yapıldıktan sonra bir sene vakit geçmesi gerekirken, pico lazer ile dövme silme yönteminde bu sürenin beklenilmesine gerek yoktur. Yeni yapılmış olan dövmelerde bile uygulanabilmektedir.

Pico lazer yönteminde yapılan işlem diğer lazer yöntemlerine kıyasla çok daha hızlı olduğu için uygulanan bölgedeki dövme kalıntıları çok daha etkili bir şekilde parçalanabilmektedir. Çok ufak parçalara ayrılan dövme ise vücuttan kolaylıkla atılabilmekte ve daha az dövme kalıntısı kalmaktadır.

Bu yöntemde işlem uygulanırken tedavi çok hızlı (Picosaniye) bir şekilde gerçekleştiği için ısı etkisi olmadan dövme pigmentini şok dalgalarıyla parçalamakta ve ısıl etki olmadığı için de leke bırakmamaktadır.

PİCO-LAZER İLE DÖVME SİLME TEDAVİSİNDEKİ SÜREÇ

Pico lazer ile dövme silme tedavisi ortalama 4-6 seans arasında sürmektedir ancak bazı durumlarda azabilmekte bazılarında ise artabilmektedir. Bu seanslar arasındaki süreçte de her seans arasında 4-6 hafta iyileşme sürecine göre zaman olmalıdır. Eski dövme silme yöntemlerine kıyasla pico lazer çok daha hızlı ve etkili bir yöntemdir.

PİCO LAZER SONRASI OLUŞAN YAN ETKİLER

Pico lazer ile dövme silme tedavisi sonucunda oluşan kızarıklıklar ve derinin su toplaması birkaç gün içerisinde geriler. Bu süreçte de tedavinin uygulandığı bölgeye de antibiyotik kremle tedavi yapılmaktadır.

PİCO-LAZER TEDAVİSİ SONRASI SÜREÇ

Pico lazer tedavisinin etkisi, ilk seansın iyileşmesinden sonra görülmektedir. Dövme olduğu renkten daha açık bir renk almaktadır. Seanslar tamamlandıktan sonra iyileşme dönemi orantılı olarak dövme silinmiş olur. Pico lazer yöntemi sonrasında uygulanan bölgede iz oluşması beklenmemektedir. Picosaniye lazerlerde eski yöntemlere kıyasla daha az ısıl işlem için hem derinin rengini belirleyen renk pigmentlerine zarar vermemekte hem de yanık izi bırakmamaktadır. Eski yöntemlere kıyasla ağrı daha az olmakta ve iyileşme süreci daha sancısız olmaktadır.

Kaynak: Pico Lazer ile Dövme Silme

İLANDIR.