Kadın beyni erkek beyninden daha genç

ABD'de yapılan bir araştırmada kadın beyninin erkek beyninden daha genç olduğu iddia edildi. Yapılan araştırmada kadınların beyin yaşı bedensel yaşından 3.8 yıl daha genç olduğu saptanırken, erkek beyninin gerçek yaşından 2.4 yıl daha büyük olduğu belirtildi.

DUVAR – Kadın beyninin, aynı yaştaki erkeklerden neredeyse dört yaş daha genç bir yapıya sahip olduğu tespit edildi.

ABD’deki Washington Üniversitesi’nde yardımcı profesör olan Manu Goyal, “Cinsiyetle ilgili çeşitli faktörlerin beyin yaşlanma doğrultusunu nasıl etkileyebileceğini ve beynin nörodejeneratif hastalıklara karşı kırılganlığını nasıl etkileyebileceğini anlamaya başladık” dedi. “Beyin metabolizması, erkekler ile kadınlar arasında yaşlandıkça gördüğümüz bazı farklılıkları anlamamıza yardımcı olabilir” diyen Goyal beynin şekerle çalıştığını ancak beynin şekeri nasıl kullandığına bağlı olarak insanların büyüdükçe ve yaşlandıkça durumun farklılık yarattığını belirtiyor.

Ulusal Bilimler Akademisi’ne ait Journal of Proceedings’de yayınlanan çalışmada, araştırmacılar beyinlerinin nasıl şeker kullandığını bulmak için 205 kişi ile deney yaptı. Çalışmaya 20 ila 82 yaş arasında değişen 121 kadın ve 84 erkek katıldı ve beyinlerinde oksijen ve glikoz akışını ölçmek için PET taraması yapıldı. Her kişi için araştırmacılar, beynin çeşitli bölgelerinde aerobik glikolize (beynin gelişmesini ve olgunlaşmasını sağlayan) şeker oranını belirlediler. Yaşla beyin metabolizması arasındaki ilişkiyi bulmak için erkeklerin yaşları ile beyin metabolizması verilerini kendi kendine öğrenen bir yapay zeka algoritmasına girdiler. Araştırmacılar, kadınların beyin metabolizması verilerini de algoritmaya girip daha sonra yapay zekanın tüm kadınların yaşını beyin metabolizmasından yola çıkarak hesaplamasını istedi.

Algoritma kadın beyin yaşının bedensel yaşlarından ortalama 3.8 yıl daha genç olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar analizi tersine çevirerek kadınların verileri ile algoritma geliştirdi ve erkeklere uyguladılar. Bu sefer, algoritma, erkek beyinlerinin gerçek yaşlarından 2.4 yaş büyük olduğunu bildirdi. Goyal, ortaya çıkan farkın birçok cinsiyet farkından daha güçlü olduğunu ancak örneğin ‘boy uzunluğu’ gibi bazı cinsiyet farkları kadar büyük olmadığını belirtiliyor. (Kaynak: euronews)