Felsefeci ve sosyolog Zygmunt Bauman yaşamını yitirdi

91 yaşındaki Polonyalı düşünür, modernizm, totalitarizm ve postmodernizm üzerine yaptığı çalışmalarla biliniyordu.

DUVAR- Sosyolog ve felsefeci Zygmunt Bauman hayatını kaybetti. Sunduğu disiplinlerarası yöntemle sosyoloji ve felsefe alanında büyük etki bırakan Bauman, 1998 yılında Theodor Adorno Ödülü’nü almıştı.

Bauman, ‘Postmodern Etik’, ‘Sosyolojik Düşünmek’, ‘Küreselleşme’, ‘Modernlik ve Müphemlik’ ve ‘Bireyselleşmiş Toplum’ kitaplarıyla tanınıyordu.

ZYGMUNT BAUMAN KİMDİR?

Günümüzün yaşayan en üretken sosyolog/düşünürlerinden olan Zygmunt Bauman, 1925’te Polonya’nın Poznan şehrinde dünyaya gelmiştir. Yahudi olan Bau­man, II. Dünya Savaşı nedeniyle 1939’da ailesiyle birlikte Sovyetler Birliği ne taşınmak zorunda kalmıştır. Eğitimine Rusya’da devam eden Bauman, Kızıl Ordu’nun bir parçası olan Halkın Ordusu ile Polonya’ya geri dönmüştür. Polonya ordusunda binbaşılığa kadar yükselmesine rağmen Yahudi düşmanlığı nedeniyle görevinden alınmıştır. Orduyla bağlarının kesilmesi Bauman’ın sosyal bilim­lere dönüşünü sağlamıştır. Doktorasını Varşova Üniversitesi’nde yapan ve aynı Üniversitede 1954 yılından itibaren Sosyoloji dersleri veren Bauman, bir süre bu üniversitede Sosyoloji bölüm başkanlığı da yapmıştır.

Bu süreçte, sansür kurulu tarafından iki kitabının yayımlan­ması engellendiği gibi yurt dışından gelen davetlerde pasaport iste­ği geri çevrilen Bauman, Yahudilere yönelik baskının olduğu 1968 yılında Polonya Komünist Partisi’nden ayrılmıştır. Aynı zamanda politik nedenlerden dolayı kendisi gibi Yahudi olan beş arkadaşıyla birlikte sosyolojik unvanları da alınarak Varşova Üniversitesi’nden atılmıştır. Devamında ailesiyle birlikte Polonya vatandaşlığından çıkarılan Bauman, sınır dışı edilmiştir. Bu süreçte İsrail’e taşınan Bauman, burada Tel Aviv ve Hayfa üniversitelerinde ders vermiştir. 1971 yılından itibaren gelen davet üzerine Leeds Üniversitesi’nde çalışan Bauman, 1990’da emekli olmuştur.

Bauman, 1948 yılında, yazdığı anı kitabıyla Modernite ve Holocaust adlı eserine ilham veren, kendisi gibi Yahudi olan Janina’yla evlenir. Uzun entelektüel hayatında Bau­man, yaptığı çalışmaları için bazı ödüller almıştır. Bu ödüller: 1989 yılında Amalfı ödülü; 1998’de Adorno Ödülü; 2010’da Asturias Prensliği ödülü’dür (Alain Touraine ile birlikte). Ayrıca emekli ol­duğu Leeds Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Politika Okulu bünye­sinde 2010 yılında Bauman Enstitüsü adında bir araştırma merkezi kurulmuştur.

 

BAUMAN’IN ÖNE ÇIKAN ESERLERİ

Akışkan Aşk -İnsan İlişkilerinin Kırılganlığına Dair-, çev. Işık Ergüden, Versus Kitap, İstanbul, 2009
Akışkan Gözetim (David Lyon ile Birlikte), çev. Elçin Gen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2013
Akışkan Korku (Liquid Fear)
Akışkan Modern Dünyada Kültür (Culture in a Liquid Mo­dern World)
Akışkan Modern Dünyadan 44 Mektup, çev. Pelin Siral, Ha- bitus Yayıncılık, İstanbul, 2011
Akışkan Modernlik (Liquid Modernity)
Akışkan Yaşam (Liquid Life)
Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına mıdır?, çev. Hakan Keser, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2014
Bireyselleşmiş Toplum, çev. Yavuz Alogan, Ayrıntı Yayınla­rı, İstanbul, 2005
Bu Bir Günlük Değildir, çev. Didem Kızan, jaguar Kitap, İstanbul, 2014
Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, çev. Ümit Öktem, Sarmal Yayı nevi, İstanbul, 1999
Eleştirel Bir Sosyolojiye Doğru: Sağduyu ve Kurtuluş Üzeri­ne Bir Deneme (Towards a Critical Sociology: An Essay on Commonsense and Emancipation)
Etiğin Tüketiciler Dünyasında Bir Şansı Var Mı?, çev.Çoban-İ.Katırcı, De Ki Yayınları, Ankara, 2010
Kuşatma Altında Toplum (Society Under Siege)
Küreselleşme-Toplumsal Sonuçları, çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2b. 2006
Modernite ve Holocaust, çev. Süha Sertabiboğlu, Versus Kitap, İstanbul, 2007
Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm-Küresel Çağda Sosyal Eşitsizlik, çev. F. Doruk Ergun, Say Yayınları, İstanbul, 2013
Modernlik ve Müphemlik, çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı Ya­yınları, İstanbul, 2003
Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri, çev. Nurgül Demirdöven, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2000
Özgürlük, çev. Vasıf Erenus, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1997
Parçalanmış Hayat-Postmodern Ahlak Denemeleri, çev. İs­mail Türkmen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2001
Postmodern Etik, çev. Alev Türker, Ayrıntı Yayınları, İstan­bul, 1998
Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları, çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2000
Sınıf ile Seçkinler Arasında: Britanya İşçi Hareketinin Evri­mi (Between Class and Elite: The Evolution of the British Labour Movement)
Sınıfın Anıları: Sınıfın Öncesi ve Sonrası (Memories of Class: The Pre-History and After-Life of Class)
Siyaset Arayışı, çev. Tuncay Birkan, Metis Yayınları, İstan­bul, 2000
Sosyalizm: Etkin Ütopya (Socialism: The Active Utopia)
Sosyolojik Düşünmek, çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayın­ları, İstanbul, 3.b 2002
Yasa Koyucular ile Yorumcular, çev. Kemal Atakay, Metis Yayınları, İstanbul, 2.b, 2003
Yaşama Sanatı, çev. Akın Sarı, Versus Kitap, İstanbul, 2011
Yaşamı Tüketme (Consuming Life)
Modernite, Postmodernite ve Bauman, Mehmet E. Şimşek, Belge Yayınları

(HABER MERKEZİ)