Bugün müşterek bir zeminimiz olduğunu öğrendik

Aramızdaki tüm -ve kuşkusuz ciddi- farklılıklar ile bugün ilk kez tarihsel bir özne olarak ortaya çıktık. Yamalı bohça değiliz bunu reddediyoruz: Toplumu yeniden kuracak ortak ilke ve değerleri temsil eden kendiliğinden bir koalisyonuz.

Orhan Esen

Bugün çok değerli bir şey öğrendik: Azınlık olmadığımızı. Bizler, bu toplumun (en az) yarısıyız. Besbelli ki, yarıdan da fazlasıyız, sadece bin bir türlü manevra ile bu bilginin resmen ortaya çıkmasını engellemiş oldular.

Varsın öyle olsun, bunu bilmek de onlara dert olsun. Bundan gayrı ‘biz’, bir yaşam tarzı kulübü değildir, dar anlamı ile bir kültürel getto değildir, olamaz.

Bugün bir müşterek zeminimiz olduğunu öğrendik. Türk, Kürt, Müslüman, Alevi, Gayrımüslim, Ateist, Solcu, Yeşil, liberal, Kemalist, İslamcı, milliyetçi, gibi şapkalarımız olabilir: Hayırlısı ile bu demokratik zeminde buluştuk, toplumun kurucu yarısı olabileceğimizi bugün hepbirlikte gördük.

Aramızdaki tüm -ve kuşkusuz ciddi- farklılıklar ile bugün ilk kez tarihsel bir özne olarak ortaya çıktık. Yamalı bohça değiliz bunu reddediyoruz: Toplumu yeniden kuracak ortak ilke ve değerleri temsil eden kendiliğinden bir koalisyonuz.

Gezi’deki çoğulluğumuzla yine buradayız. Dayattıkları anayasa herkesi kapsayamayacak, bunu hedeflemiyor da. Oysa bizler, herkesi kapsayacak bir anayasayı bizzat gündeliğin içinden hayata geçirebiliriz.


* Forum kategorimiz çok çeşitli türde içeriğe açıktır. Gazete Duvar'ın editoryal politikasıyla uyumlu olmak zorunda değildir.