Çayırhan Termik Santrali yargıdan döndü, Nallıhan Kuş Cenneti kurtuldu

Yargı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucu, Nallıhan Kuş Cenneti'nin yakınına kurulması planlanan, ekosisteme ve doğaya büyük zararlar vereceği değerlendirilen Çayırhan-B termik santraline izin vermedi.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Ankara 6. İdare Mahkemesi, Nallıhan ilçesi, Uluköy ve Karaköy Mahalleleri sınırları içerisinde yaklaşık 740 hektar büyüklüğündeki bir alanda Çayırhan-II Linyit Sahasındaki kömürün değerlendirilmesi amacıyla kurulması planlanan Çayırhan-B termik santraline ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerini iptal etti.

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bilim ve teknikten aldıkları güçle kamu yararını ve doğal ve kültürel değerleri savunduklarını belirterek, “Verdiğimiz hukuk mücadelesinin sonuç verdiğini görmek bizi mutlu ediyor.  Bu santral çevre, tarım, su kaynakları ve deprem riski açısından büyük tehdit oluşturmaktadır. Mahkeme gerekçesinde söz konusu imar planı değişikliklerinin, kamu yararına, planlama esaslarına ve dolayısıyla hukuka aykırı olduğunu vurgulamıştır. Yargı bilimden yana tavır koymuş ve bilirkişi raporunu esas almıştır’’ dedi.

'ÇED ÖNERİLERİ RAPORA YANSIMADI'

Candan, açıklamasında şunları ifade etti:

“Kararda ek bilirkişi raporunda, 'dava konusu planlarda çevresel değerlerin göz önüne alınmadığı, plan açıklama raporunda Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde bulunan araştırmalara yer verilmediği, ÇED raporunda yer alan önerilerin plan açıklama raporuna yansıtılmadığı, devamında bakanlığın hazırlattığı diğer raporlardaki verilerin plan açıklama raporuna yerleştirilmediği’ ifadelerine de dikkat çekilirken, bilirkişilerin dava konusu planların mevzuata ve kamu yararına uygun olmadığı  şeklindeki görüşüne de yer verilmiştir.”

'ÇEVRE DERSİ VEREN BİLİRKİŞİ RAPORU'

“Mahkemenin çevre dersi veren bilirkişi raporunu esas alması hukuka olan inancımızı perçinlemiştir’’ diyen Candan, plan açıklama raporunda Kuş Cenneti’nden bahsedilmediğini, ayrıca diğer flora ve fauna özellikleri yer almadığı gibi müdahale biçimlerinin de bulunmadığını, planlama alanı ve yakın çevresi için depremsellik konusunda da hiçbir araştırma yapılmadığını ve bunların bilirkişi raporunda da yer aldığını belirtti. (ANKA)