Ziraat Bankası davasında İBB'den Demirören itirazı

İBB, kredileri ödemeyen Demirören'in ipotekli arazilerini yine Demirören'e kiralayan Ziraat Bankası'nın, bölgenin 'özel spor alanı' olmasını öngören plana açtığı davada bilirkişi raporuna itiraz etti.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR- Demirören Holding’e verdiği 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira kredilere karşılık aldığı İstanbul Göktürk'teki araziler elinde kalan Ziraat Bankası’nın, bölgenin “özel spor alanı” olarak kalmasına karar veren plana karşı açtığı dava dosyasına giren bilirkişi raporuna İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) itiraz etti. 

'PLAN YARGI KARARINA UYGUN'

İBB dava dosyasına giren bilirkişi raporunda aleyhlerine olan bölümlere ilişkin itirazını mahkemeye sundu. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne atıfta bulunulan itiraz dilekçesinde, yönetmeliğin imar planı gösterimleri içinde “Spor Alanı” gösteriminin bulunduğu, ilave gösterimlerde de bunun başına “özel” ibaresinin getirilebileceğinin yer aldığı anlatıldı. Dilekçede bu nedenle ilgili planda yer alan “Özel Spor Alanı” gösteriminin bilirkişi raporunda yer alanın aksine aykırılık teşkil etmediği anlatıldı. Dilekçede İBB’nin bu planı mahkeme kararları doğrultusunda ve kamu yararı amacıyla gerçekleştirdiği belirtilerek plan yapma yetkisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda değil, İBB’de olduğu anımsatıldı. Alanın zaten spor alanı dışında başka bir fonksiyonla yapılaşmaya açılabilmesinin mümkün olmadığı ifade edilen dilekçede planın yargı kararlarına uygun olduğuna değinilerek davanın reddedilmesi istendi.

'ORTAK ALANA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR'

Ziraat Bankası vekilleri de mahkemeye bilirkişi raporuna karşı beyanlarını iletti. Planın iptalini ve davanın kabulünü isteyen banka vekillerinin mahkemeye yolladığı yazıda “Diğer parsellere imar hakkı tanınıp müvekkil Bankaya ait parseller üzerinde herhangi bir yapılaşma hakkı tanınmaması, yapılaşma hakkı tanınması bir tarafa dava konusu imar planı ile müvekkil Bankaya ait parsellerin Kemer Country Yerleşkesinin adeta ortak alanına dönüştürülmesi de diğer hukuka aykırılık hallerden bazılarıdır” demesi dikkat çekti.

'SADECE BÖLGE SAKİNLERİNİN MENFAATİ GÖZETİLİYOR'

Yazıda İBB’nin hazırladığı yeni planla bankanın mülkiyet hakkının ihlal edildiği öne sürülerek planda sadece bölge sakinlerinin menfaatlerinin gözetildiği ifade edildi. Yazıda özetle şu ifadelere yer verildi: “İmar planına konu müvekkil bankaya ait taşınmazlar arsa vasıflı imar parseli olmasına rağmen Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına müvekkil bankanın mülkiyet hakkının ihlal edilmesi göze alınarak Kemer Country Yerleşkesindeki diğer parsellere imar hakkı tanınıp müvekkil bankaya ait parseller üzerinde herhangi bir yapılaşma hakkı tanınmaması, yapılaşma hakkı tanınması bir tarafa dava konusu imar planı ile müvekkil Bankaya ait parsellerin Kemer Country Yerleşkesinin adeta ortak alanına dönüştürülmesi de diğer hukuka aykırılık hallerden bazılarıdır.”

BAKANLIK İPOTEK SONRASI İMARA AÇTI

Demirören Holding, Ziraat Bankası'ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık Göktürk Mahallesi Kemer Country’de, üzerinde golf sahalarının bulunduğu ait arazilerini ipotek ettirdi. İpotekten kısa bir süre sonra 4 Eylül 2018’de, araziler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açıldı. Bakanlığın hazırladığı imar planlarıyla alana ortalama 200 metrekare büyüklüğünde 306 konut yapılması sağlandı. Bu bölüm yaklaşık 26 futbol sahasına denk geliyordu.

DEMİRÖREN KREDİLERİ ÖDEMEDİ, ARAZİLER ZİRAAT BANKASI'NA GEÇTİ

Bölgede yaşayanlar, bakanlığın kararına karşı çok sayıda dava açtı. 2019’da mahkeme, planın iptal edilmesine karar verdi. Bakanlık ise planda bazı düzenlemeler yaparak tekrar askıya çıkardı. Bölge halkı, bu plana karşı da dava açtı. Bu sırada Demirören kredi borcunu ödemediği için söz konusu ipotekli araziler, Ziraat Bankası’na devredildi.
Bakanlığın söz konusu arazileri imara açan planı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmişken, Ziraat Bankası arazileri 20 Şubat 2020’de satışa çıkardı. İlan açıklamalarında çoğunluğu 'konut' alanında kaldığı ifade edilen araziler için on milyonlarca lira istendi. Bölgede yaşayanlar, bankaya bir ihtarname çekerek satışı durdurdu.
Bunun üzerine banka, üzerinde golf sahalarının bulunduğu toplam sekiz parseli, 15 milyon liraya eski sahibi Demirören'e kiraladı. Tüm bu süreç Sayıştay’ın 2020 denetim raporuna da yansıdı.

İBB’YE DAVA 

İBB ise, mahkeme kararı doğrultusunda bölgenin açık yeşil alan olarak değerlendirilmesi amacıyla söz konusu arazilere ilişkin yeni bir imar planı hazırladı. İBB 9 Haziran’da askıya çıkarılan yeni imar planıyla arazileri tekrar 'özel spor alanı' kapsamına aldı. Ancak Ziraat Bankası, İBB’nin hazırladığı yeni plana itiraz etti. İtirazla yetinmeyen banka, İBB’nin yeni imar planının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtı. Söz konusu alanın tekrar imara açılmasını isteyen banka “mülkiyet hakkından yararlanmasının engellendiğini” öne sürdü. 

Davada bilirkişi raporu tamamlandı. İBB’nin planını, "nüfus yoğunluğunu arttırıcı bir plan olmaması" nedeniyle üst ölçekli plana uygun bulan bilirkişi, "parsellerin işaretlenme tanımı" açısından ise uygun bulmadı.