YAZARLAR

Başlatmak iradesi bitirmeyi de garanti etmelidir

Futbolun pandemiye rağmen icra edilme sebebi ekonomiktir. Ama bütün sektörlerin aynı oranda ekonomik nedensellikleri vardır. Her sektör aynı gerekçeyle pandemi hukukunu ihlal edebilir. Her sektör, aynı ihtiyaçlara binaen karantina koşullarını delebilir. Futbolu başlatma gerekçeleri, diğer sektörlerin gerekçelerinden daha kutsal değildir.

Eğer başlatmak iradesi keyfi dayanaklar üstüne bina edilmemişse, bitişi de garanti etmek zorundadır. Hem ahlak hem de hukuk bunu gerektirir. Bitiş koşullarını gözetmeyen, her durumda bitişe egemen olmayan bir başlangıç, kendi meşruiyet ve ahlakiliğini koruyamaz. Başlama iradesini güvenceleyen koşullar neyse, bitiş çizgisinde de dimdik ayakta durmayı bilmelidir. Başlangıç için ileri sürülen muhalif nedenlere kulak asmayan irade, erken bitiş kural, koşul ve nedenlerine de kulak asmamalıdır. Başlangıçta var olan engelleyici ihtimaller, erken bitirişin nedeni olmaz. Pandemiye hakim değilseniz başlatmayın. Yolculuğun bir anında, yani bitiş noktasına varmadan, Pandemiden doğan herhangi bir engel, erken bitişin nedeni sayılamaz.

Öngörülemez koşullarda herhangi bir başlangıç yapılamaz. Aynı şekilde öngörülemeyen koşullarda her hangi bir erken bitişe karar verilemez. Burada "hatanın neresinden dönersen kârdır" kuralı işlemez. Kontrol dışılık kontrol dışılıktır. Aynı şekilde öngörülemezlik, öngörülülemezliktir.

Söz gelimi, yarım kalmış ligin birinci haftasından sonra, herhangi bir haftada, ikinci dalga ya da pandeminin herhangi bir nedenselliği yüzünden lig durdurulamaz. Çünkü başlangıç koşul ve atmosfer pandemikti. Söz konusu koşul ve atmosfer zaten başlangıçların yapılamazlığının, nesnel gerekçesiydi. Buna rağmen ligi başlatmaya karar veriyorsanız, bu nedenlerden ötürü erken bitirmeye karar veremezsiniz. "Almanlar başlattı" lafının kıymeti harbiyesi olmaz. Almanlar, kendilerinden sorumludurlar. Onların karar ve tutumları içtihat oluşturmaz.

Futbol hayatın zevklerinden sadece biridir. Hayatın yerine ikame edilemez. Hayat futbolsuz da devam eder. Futbol hayata rağmen varolmaz. Eğer hayat bir bütünse, futbol sadece küçük bir parçadır. Parça bütüne tabi olmak zorundadır. Parça bütünü niteleyemez. Hayatın, olağan akışı durmuş. Hayat, tehdit altında. Hayatın olağan akışı durmuşken futbola ara vermemek, hayat üstünde tahakküm edici bir egemenlik kurmaktır.

Futbolun pandemiye rağmen icra edilme sebebi ekonomiktir. Ama bütün sektörlerin aynı oranda ekonomik nedensellikleri vardır. Her sektör aynı gerekçeyle pandemi hukukunu ihlal edebilir. Her sektör, aynı ihtiyaçlara binaen karantina koşullarını delebilir. Futbolu başlatma gerekçeleri, diğer sektörlerin gerekçelerinden daha kutsal değildir. Aslında en kolay vazgeçilebilecek sektör futboldur ve futbol kendini vazgeçilmezlerin en tepesine yerleştiriyor. Futbol izlemeden, futbol oynamadan hayatta kalabiliriz ama yemeden içmeden hayatta kalamayız.

Bu açık ve yersiz gerekçelere rağmen futbol yarışması için start verilecek. 12 Haziran'da başlayan lig, kıyamet kopsa bile durmamalıdır. Başlatılmaması kıyameti koparmaya yetiyorsa, erken durdurulması da aynı kıyameti koparmak gerekçesi olacak.

Bana kalırsa bu ligi başlatmak hâlâ cinayettir. Geçmiş lig 26 hafta oynandı ve bu süre tescil için yeterli sebeptir. Hak, adalet ve rekabet geçmiş 26 haftalık süreç içinde nesnel olarak çözülmüştür. Bizatihi 26 haftanın sonuçları, adaletlidir. Adildir ve yarışma ahlakına helal getirmez. 26 haftanın sonuçlarına itiraz edenler, geriye kalan 8 haftanın da sonuçlarına itiraz edeceklerdir. Geriye kalan 8 haftanın oynanmasında ısrarlı olan zihniyet, kendi lehine en küçük bir değişim olduğunda ligi bitirmek ve o anın durumuna göre tescil ettirmek için her türlü çirkefliği yapacaktır.

Sırf bu büyük tehlike nedeniyle, pandemik koşullar ne olursa olsun, başlayan lig durdurulamaz.


Ali Fikri Işık Kimdir?

Ali Fikri Işık, 1958 yılında Mardin’in Savur ilçesine bağlı Xeramemo köyünde doğmuştur. İlk ve ortaokulu Batman’da, liseyi ise Silvan’da okumuştur. 1978 yılında Batman'da “Sesleniş” Gazetesiyle yazın hayatına başlamış. 1985 yılında yazarlar kooperatifi olan Yazko’nun dergisi “Yazko Somut”ta, 1994 yılında “Zone News” gazetesinde, 1995 yılında haftalık dergi “Roj”da, 2010 yılında Taraf gazetesinde, 2016 yılında “BasNews ve Kurdistan24 Türkçe'de yazmıştır. Amedspor Kaos ve Direniş Amedspor kitaplarının yazarıdır.