Türk-İş, Hak-İş, TİSK: Kayıtdışı istihdam derin bir sorun

Türk-İş, Hak-İş ve TİSK'ten ortak açıklama: Kayıt dışı istihdam ve ekonomi hepimizin ortak ve derin sorunudur.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) yazılı açıklamasında, Ortak Paylaşım Forumu 2021 hedefleri ile Türk-İş, Hak-İş ve TİSK'in ortaklaşa yaptığı değerlendirme metnine yer verildi.

Açıklamada, üreten ve değer yaratanların, işletmelerin, sektörlerin ve ülkenin gücünü artırmak için tek yolun ortak akıl ve sosyal diyalog ile çözüm üretmek olduğu belirtildi.

Ülkenin mesleki yeterlilik ve teknik beceri altyapısına örnek bir model kazandırılması ve bu modele uygun özel sektör, işçi ile işveren sendikaları ve kamu ortaklıklarının kamu desteği ile yaygınlaştırılmasıyla ülkede geleceğin gerekliliklerine uygun işgücü dönüşümünün hızlandırılmasının ortak beklenti olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"İşimizin yarınında gençlerimizin refahı ve istikbali hepimizin ortak sorumluluğudur. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da önemi vurgulanan, Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'nın uygulanması ve planda hedef olarak gösterilen '2023 yılında genç işsizlik oranının yüzde 17,8 düzeylerine indirilmesi, genç işgücüne katılma oranının yüzde 46 düzeyine yükseltilmesi, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerimizin oranının yüzde 20 düzeyine düşürülmesi' hedefine ulaşabilmek için özel sektör, işçi ve işveren sendikaları ve kamu ortaklığı ve desteği ile ortaya konacak somut aksiyon ve projelerin sayısının artması, geçtiğimiz yıl verdiğimiz sözlere paralel olarak hayata geçirdiğimiz Genç Dönüşüm gibi programların ölçeklendirilmesi ve yaygınlaştırılması ortak beklentimizdir.

Ayrıca kamu, işçi, işveren ve STK temsilcileri ile gençlerin dahil olduğu, disiplinler arası çalışacak ve yeni projeler hayata geçirecek bir 'Gençlik Komitesi' kurulmasını da ortak hedef olarak belirledik."

KADIN İSTİHDAMI ORTAK SORUN

Kadınların istihdama katılımında kaydedilen düşük oranların ortak sorun olduğu aktarılan açıklamada, ülkenin güçlenmesi ve rekabet gücünün artması için bu alanda gelişim sağlamanın herkesin sorumluluğu olduğu belirtildi.

Açıklamada, kadınların ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi yaşamın tüm alanlarında toplumsal hayata katılımları ile işgücü piyasasında istihdamları, istihdamda kalma sürelerini arttıracak programların hayata geçirilmesi ve sayılarının artırılmasının ortak beklenti olduğu ifade edildi. Yetkinlikleri uygun genç kadınların iş dünyasının beklentilerine uygun mesleki eğitim almaları ve istihdama kazandırılmaları, ekonomik ve sosyal bütün işkollarında kadın çalışan sayısını artıracak kota uygulamaları gibi kuralların, başta kamu yönetimi olmak üzere iş yaşamının tüm alanlarında uygulanmasının ortak hedef olduğu vurgulandı. (ANKARA-AA)