TTB: İntörnler mağdur edilmemeli

Covid-19 salgını sürecinde tıp fakültelerinin son sınıf öğrencilerine ilişkin farklı uygulamalara gidildiğini belirten Türk Tabipleri Birliği, “YÖK ve Sağlık Bakanlığı intörn öğrencilerde oluşan kaygı ve ikilemi ortadan kaldırmak ve mağduriyetlerini önlemek zorundadır” dedi.

ANKARA – Korona virüsü salgını nedeniyle Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) 30 Mart’tan itibaren üniversitelerde uzaktan eğitim sürdürülmesi kararı aldı. Tıp fakültelerinin de olanakları çerçevesinde uzaktan ve teorik eğitim vermeye çalıştığını, uygulamaları yaz döneminde gerçekleştirmeyi planladığını ifade eden Türk Tabipleri Birliği, “Ancak eğitimlerinin tamamı klinik uygulamalardan oluşan intörn öğrenciler için zorluk daha fazladır ve bu grup için ciddi bir sorun yaşanmaktadır” dedi.

“YÖK’ün diğer uygulamalı eğitimler gibi intörn eğitimine ara verilmesi kararı ile birlikte ‘Tıp fakültelerinde intörnlerin gerektiğinde, gönüllü olarak talep etmeleri ve üniversitece uygun görülmesi halinde sağlık hizmet sunumunda görev alabileceği’ yönündeki kararı tıp fakültelerinde farklı uygulamalara yol açabilmektedir” diyen tabipler YÖK’e yazı gönderdi.

‘FARKLI UYGULAMALAR KAYGI VE İKİLEME YOL AÇIYOR’

Tıp fakültelerinde intörnlere ilişkin farklı tutumların bulunduğunu ifade eden tabipler yaptıkları açıklamada, “Her konuda merkezi karar alan, yerel kurum ve yapılara inisiyatif bırakmayan anlayış bu konuda net bir tutum almaktan nedense imtina etmiştir. Tıp fakültelerinin bir kısmı intörn eğitimine ara vermekle birlikte kalan eğitim ve mezuniyet süreçlerini belirsiz bırakırken, bazıları intörnlere zamanında mezuniyet vaat ederek gönüllü bir tercihle salgın döneminde eğitimlerine devam edebileceklerini belirtmiştir. Bu farklı uygulamalar intörn öğrencilerde kaygı ve ikileme yol açmaktadır” dedi.

İntörnlerin sağlık hizmetinde görev almalarının kararının fakültelerin gereksinimleri üzerinden tanımlanamayacağını belirten tabiplerin açıklaması şu şekilde:

ÇALIŞMALARINI TALEP ETMEK RİSKLER TAŞIR: YÖK ve Sağlık Bakanlığı intörnleri mağdur etmeyecek bir tutumu ve programı şimdiden tebliğ etmek zorundadır. Çünkü; olağan dışı koşullarda, salgınla mücadelede ekip içinde yer alabilme yeterliklerini dikkate almadan intörn öğrencilerden alanda çalışmalarını talep etmek önemli riskler taşır. Doğal olarak salgın tüm kurumlarda sağlık hizmet sunumunu etkilemiş, klinikler intörn öğrenciler için eğitim olanağı yaratmaktan büyük ölçüde uzaklaşmıştır. Ayrıca salgın ortamı, sağlık çalışanlarının enfekte olma riskini de çok artırmış durumdadır. Sağlık çalışanları kişisel korunmalarına dair kaygı yaşarken intörn öğrencilerin bu ortama katılmaları riski ve kaygıyı artıracaktır.

YÖK VE BAKANLIK MAĞDURİYETİ ÖNLEMEK ZORUNDA:
YÖK ve Sağlık Bakanlığı intörn öğrencilerde oluşan kaygı ve ikilemi ortadan kaldırmak ve mağduriyetlerini önlemek zorundadır. TTB olarak somut önerimiz; intörnlerin eğitim, mezuniyet, atama ve TUS süreçleri konusunda tüm fakültelerin ortak bir tutum almalarının sağlanması; atama ve TUS zamanlamasının hiçbir intörnü mağdur etmeyecek biçimde düzenlenmesidir. Öte yandan, salgın sürecinin uzayabileceği ve intörnlerin de sağlık hizmet sunumunda yer almalarının zorunlu olduğunun tespiti halinde mezuniyetine zaten birkaç ay kalmış bütün intörnlerin mezun edilerek atamalarının yapılması ve hızlı bir meslek içi eğitimle hekim kadroları arasında yer almalarının sağlanması düşünülebilir. Güncel uygulamadaki gibi gönüllülük temelinde de olsa intörnleri salgın koşullarında sağlık hizmet sunumunda konumlandırmanın hukuki, etik ve yaşamsal sorunlar yaratacağını hatırlatır, çalışmalarınızda başarılar dileriz. (DUVAR)