TTB site açtı: Koronayı doktorlardan öğrenin

TTB korona virüsünü anlatmak için site açtı. Uzmanlar salgını ve yapılanları anlatıyor...

DUVAR – Korona virüsüne ilişkin güvenilir bilgi kaynağı oluşturmak amacıyla Koronavirüs Pandemisi Çalışma Grubu kuran TTB, bilgilendirme ve önlemlerin yayımlayacağı bir web sitesi hazırladı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve ona bağlı Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), koronavirüs salgınıyla ilgili bilgilendirme ve önlemler konusundaki eksikliklerin karmaşaya yol açtığı tespitinden hareketle, Koronavirüs Pandemisi Çalışma Grubu oluşturdu. Koronavirüs Pandemisi Çalışma Grubu, pandemi konusunda bilimsel içeriği üye uzmanlık dernekleri ve uzmanlarca onaylanan bilgi ve video, afiş gibi materyalleri, http://www.hekimlik.org/koronavirus/ ve http://www.ttb.org.tr/udek/web sitelerinden yayımlamaya başladı. (HABER MERKEZİ)