'Sıra dışı keşif' Romulus'un mezarı mı?

Roma'da Forum meydanında bulunan bir lahitin şehrin kurucusu Romulus'a ait olabileceği düşünülüyor. Bu konuda kesin bir karara varmak için arkeologların daha fazla delile ihtiyacı var. Fakat mezarda bu konuda yardımcı olabilecek bir bulguya ulaşılamadı.

DUVAR – İtalya’nın başkenti Roma’nın kalbindeki Forum alanında aylarca yapılan kazı sonrası şehrin kurucusu Romulus’a ait olduğu düşünülen bir lahit bulundu. Forum’un altında yanında daire biçiminde bir sunak ile birlikte keşfedilen lahitte herhangi bir kalıntıya rastlanmadı. Bu nedenle arkeologlar MÖ 6. yy’a ait bu lahitin şehrin efsanevi kurucusu Romulus’a ait olup olmadığı konusunda emin olamıyor.

Rivayete göre, Romulus ikiz kardeşi Remus’u öldürdükten sonra MÖ 753 yılında Roma şehrini kuruyor. Romulus ve ikiz kardeşinin yetim bebekler iken dişi bir kurt tarafından büyütüldüğüne inanılıyor. Şehrin sembolünde ve birçok heykelde ikiz kardeşlerin dişi bir kurt tarafından emzirilmeleri resmediliyor ve Roma şehrini emzirildikleri yerde kurdukları varsayılıyor.

Tarihçiler ikiz kardeşlerin gerçekten yaşayıp yaşamadığı konusunda fikir ayrılığına düşüyor. Birçok kaynakta olası bir mezarın Forum alanında olduğu varsayılıyor. Forum’daki kazıları yöneten Kolezyum Arkeoloji Parkı, lahitin Romulus’a ait olduğuna dair birçok delil olduğunu söylerken durumu “sıra dışı bir keşif” olarak niteledi. Lahitin içinde herhangi bir kalıntı olmaması sebebiyle arkeologlar mezarın kime ait olduğunun bilimsel olarak bilinemeyeceği fikrinde.

Kazıdan sorumlu yetkili Patrizia Fortini “Forum’da Romulus’un lahitinin bulunup bulunmadığı antik bir kaynak üzerine yürüttüğümüz bir tahmin. Kesinlikle çok önemli bir anıt ancak tam olarak ne olduğunu söylemek mümkün değil” dedi.

‘VAR OLUP OLMAMASI ÖNEMLİ DEĞİL’

Efsaneye göre savaş tanrısı Ares ve Rhea Silva’nın ikizleri olan Romulus ve Remus’un arasında bir gün kavga çıkar. Şehrin duvarlarının işgalcilere karşı korunmak için yeterince güçlü olmadığını söyleyen ve bununla alay etmek için duvardan atlayan Remus’u öldüren Romulus şehri tek başına kurar. Roma senatosunu kuran ve 40 yıl boyunca şehrin kralı olan Romulus askeri birlikleri teftiş ettiği bir gün sırra kadem basar. Kimi kaynaklara göre Romulus Tanrı tarafından cennete alınmıştır, kimi kaynaklarda ise kendisini çekemeyen senatörler tarafından öldürülüp vücudunun parçalar halinde şehrin farklı yerlerine gömüldüğü söylenir.

Arkeolog Paolo Carafa ise, “Romulus’un zamanında var olup olmadığı önemli değil, asıl önemli olan bu figürün Antik Romalılar tarafından şehrin siyasi doğuşunu temsil etmesidir” dedi. (Kaynak: Euronews)