Alevi-Bektaşi tarihi 'dar alan'dan çıkıyor: Ayfer Karakaya-Stump'a 2020 SERMEISS Kitap Ödülü verildi

Alevi-Bektaşi tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan akademisyen Ayfer Karakaya-Stump, 2020 SERMEISS Kitap Ödülü'ne layık görüldü. Karakaya-Stump, ödülle ilgili olarak, " Henüz yeni yeni filizlenen Alevi-Bektaşi tarihinin bir alan olarak dar bir gettonun dışına çıkması açısından küçük ama önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum" dedi.
Fotoğraf: Ezgi Aydın, Express dergisi, 2012.

Anıl Mert Özsoy  aozsoy@gazeteduvar.com.tr

DUVAR – William and Mary Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Doç. Dr. Ayfer Karakaya-Stump, ‘Osmanlı Anadolusunda Kızılbaş Alevileri: Sufizm, Siyaset ve Topluluk’ adlı çalışmasıyla 2020 SERMEISS Kitap Ödülü’ne layık görüldü.

ALEVİ-BEKTAŞİ TARİHİ AKADEMİDE

Akademisyen Karakaya-Stump ödülle ilgili olarak, “Bu ödül, ABD’nin güneydoğu bölgesinde yer alan üniversitelerde görevli, Ortadoğu ve İslam Tarihi çalışan akademisyenlerin birliği diyebileceğimiz bir kurum tarafından verildi. Ödülün tek kriteri çalışmanın akademik bir araştırma olarak kalitesi. Dolayısıyla, henüz yeni yeni filizlenen Alevi-Bektaşi tarihinin bir alan olarak dar bir gettonun dışına çıkması açısından küçük ama önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Uluslararası akademik camiada konu ne kadar bilinir, üzerinde ne kadar ciddi çalışmalar yapılırsa bir alan olarak Alevi-Bektaşi tarihi de o derece gelişir, akademik kalite çıtasını o derece yükseltir. Alandaki böyle bir genel kalite artışı, Alevi-Bektaşi tarihine dair yaratılan kafa karışıklığını da önemli oranda ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum” dedi.

‘Osmanlı Anadolusunda Kızılbaş Alevileri: Sufizm, Siyaset ve Topluluk’un çeviri çalışmaları devam ediyor. Kitap, önümüzdeki aylarda İletişim Yayınları tarafından okura sunulacak.

AYFER KARAKAYA-STUMP KİMDİR? 

İstanbul (Erkek) Lisesi ve Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun oldu. Amerika’da Ohio State Üniversitesi’nde İslam/Osmanlı tarihi alanında yüksek lisans yaptı. Doktora derecesini, Harvard Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları/Tarih ortak programından, “Sultanın Tebaası, Şahın Talipleri: Osmanlı Anadolusu’nda Kızılbaş Topluluklarının Oluşumu ve Değişimi” başlıklı teziyle aldı. Cornell Üniversitesi’nde sürdürdüğü iki yıllık doktora-sonrası çalışmayı takiben, 2011 yılında William and Mary Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. Halen aynı üniversitede Ortadoğu, İslam ve Osmanlı tarihi dersleri vermektedir. Araştırma alanları arasında, Anadolu’nun sosyo-kültürel tarihi, Osmanlı-Safevi ilişkileri ve sınır bölgeleri, Sufizm ve tarikatların sosyal tarihi, muhalif dinî akımlar, Alevi-Bektaşi toplulukları ve kadın ve toplumsal cinsiyet tarihi vardır. Son yıllarda çeşitli dergi ve gazetelerde yazı ve söyleşileri de yayımlanmıştır.