Mülkiye Dergisi Güz sayısı çıktı

Mülkiye Dergisi'nin yeni sayısı çıktı. Derginin bu sayısında Immanuel Wallerstein ele alındı.

DUVAR – 54 yıllık yayın hayatıyla Türkiye’nin en önemli hakemli dergilerinden olan Mülkiye Dergisi’nin Güz sayısı çıktı. Dijital devrimden, finansal krizlerin nedenlerine, güç mağduru çocuklardan yükseköğretimdeki gelişmelere çeşitli konularda eleştirel makalelerin yer aldığı dergide, geçtiğimiz aylarda vefat eden Immanuel Wallerstein de unutulmadı.

AKÇORAOĞLU ASGARİ ÖN KOŞULU TARTIŞIYOR 

Derginin ilk makalesi “‘Yeni Kapitalizm’ Teorileri, Dijital Devrim ve Türkiye Kapitalizmi” başlığıyla Alpaslan Akçoraoğlu tarafından kaleme alındı. Merkez ülkelerde gelişen çağdaş kapitalizme ilişkin modern ana-akım ve Marxian teorileri inceleme amacıyla yazılan makalede, Türkiye ekonomisinin dünyadakine paralel bir yapısal dönüşüm için asgari ön koşulları taşıyıp taşımadığını tartışılıyor. “Türkiye’de hem ‘elit’ entelektüel emek niceliksel ve niteliksel olarak yetersizliğinin hem de bilişsel kapitalizmin zorunlu unsuru olan kitlesel entelektüellik gelişmemesinin söz konusu olduğunun savunulduğu makalede, Türkiye ekonomisinin önemli ‘yapısal zayıflıkları’nın ve bilim ve teknolojiye ayrılan göreli olarak yetersiz kaynakların, teknoloji-odaklı uzun-dönemli bir iktisadi dönüşüm için önemli engeller olduğuna dikkat çekiliyor.

Ferda Dönmez Atbaşı ve Mustafa Öziş tarafından kaleme alınan “Nerede O Eski IMF Politikaları: Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Serbestleşmesi ve Finansal Krizlerin Nedenleri” başlıklı derginin ikinci hakemli makalesinde yazarlar, 1970’lerden itibaren finansal serbestleşmenin savunucusu ve uygulayıcısı olmuş bir kurum olarak IMF’nin konuya ilişkin yaklaşımının zaman içinde ne gibi değişikliklere uğradığı üzerine yoğunlaşıyor. Sermaye hareketlerinin tüm dünyada büyük ölçüde serbestleşmesi ve sonrasında ortaya çıkan krizler aracılığıyla IMF’nin tutum ve etki alanının nasıl değiştiğine ilişkin literatürün de ele alındığı makalede, finansal serbestleşme ve ardından yaşanan kriz deneyimlerine dair tartışmaların gelişmekte olan ülkeler açısından ne anlam ifade ettiği de irdeleniyor.

DUYGUN GÖKTÜRK VE ANIL KANDEMİR ÖRGÜTLENME PRATİKLERİNİ İNCELİYOR

“Yükseköğretimde Akademik Kendileşme (Academic Inbreeding) ve Kurumsal Habitusun İnşası Üzerine Bir Tartışma” başlıklı Duygun Göktürk ve Anıl Kandemir tarafından yazılan makalede ise akademik kendileşmenin, yükseköğretim kurumları bünyesindeki kurumsal işleyiş ve yaşam alanları ile bağlantısının belirlenmesi ve kurumsal habitusun kurucu unsuru olma noktasındaki örgütlenme pratikleri inceleniyor.

Hatice Çoban Keneş tarafından yazılan “Türkiye’de Zorunlu Göç Mağduru Çocuklar: Çatışmalar ve Yıkımlar Nedeniyle ‘Kendi Evinde Mülteci Olmak’” başlıklı makalede, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2015 yılı sonlarında başlayan askeri operasyonlar ve çatışmalar nedeniyle yaşanan yerinden edilmenin sonuçlarına çocuklar açısından bakılıyor. Makalede, 6-11 ve 12-18 yaş aralıklarındaki yerinden edilmiş Surlu çocuklarla yapılan görüşmeler aracılığıyla yerinden edilmenin sonuçları ortaya konulmaya çalışılıyor.

Dergi “In Memoriam” bölümünü Immanuel Wallerstein’e ayırdı. Bu bölümde Barış Ünlü”nün “Immanuel Wallerstein: Bir Düşünce İnsanı” başlıklı makalesi ile Aydın Ördek tarafından çevrilen Wallerstein’in “Bir Entelektüel Duruşun Gelişimi” başlıklı yazısı yer alıyor.