Foça Barış Kadınları: Yaşasın Kadın Dayanışması!

İzmir'de 30 farklı kadın örgütünden katılımcılar, Foça Barış Kadınları’nın çağrısıyla bir araya geldiler. Kadınların birlikteliği ve dayanışmasının öneminin altının çizildiği buluşmada, "Son günlerde sıkça dile getirilen erken yaşta ve zorla evliliklerinin önünü açan çocuk istismar faillerini aklamaya yönelik gerçekleştirilen yasa tasarısı çalışmalarını daha önce engellediğimiz gibi, bundan sonrada izin vermeyeceğiz," ifadeleri paylaşıldı.

Nuray Pehlivan  npehlivan@gazeteduvar.com.tr

İZMİR – Foça ve İzmir’deki 30 farklı kadın örgütünden 74 kadın, Foça Barış Kadınları’nın çağrısıyla Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında, Avrupa Birliği finansal desteği ve Foça Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan Uluslararası Sözleşmeler Semineri Programı’nda bir araya geldi.

Seminerde, Akademisyen İlknur Yüksel-Kaptanoğlu’nun moderatörlüğünde, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW), Tavsiye Kararları ve Gölge Raporlar; Avukat Şenay Tavuz ve Arzu Hazer moderatörlüğünde İstanbul Sözleşmesi ve GREVIO Değerlendirme Raporu ele alındı. Sevna Somuncuoğlu moderatörlüğünde ise Kadınların Barışı için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı 1325’in önemi tartışılarak bilgi paylaşımı yapıldı. Seminerin sonunda katılımcılar deneyimlerini paylaşarak, kadın mücadelesini güçlendirmeye ve büyütmeye dönük neler yapabileceklerini tartıştılar.

KADINLARIN BİRLİKTELİĞİ VE DAYANIŞMASININ ÖNEMİ KONUŞULDU

Düzenlenen seminerde, kadınların birlikteliği ve dayanışmasının öneminin altı çizilerek, yereldeki kadın çalışmalarının ortaklaştırılması, belediyelerin ve Kent Konseyi Kadın Meclisleri’nin desteğini sağlamak için çalışmalar yürütülmesi, Ege bölgesindeki inisiyatif ve sivil toplum örgütlerinden kadınları bir araya getirmek için Ege Kadın Grupları Ağı kurulması için çalışmalar yürütülmesi; Kadınların insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, uluslararası sözleşmeler, kadınlara yönelik şiddet, barış, erkek egemen dil, üreme sağlığı gibi konularda eğitim ve farkındalık çalışmalarının yapılması; Kadınlara ilişkin uluslararası sözleşmelerin izlenmesinde kadın örgütlerinin hazırladıkları Gölge Raporlara katkıda bulunulması gerekliliği konularında uzlaşıldı.

Kadınlar, 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne yaklaşılan şu günlerde, yapılan güçlendirici ve umut verici bu çalışmada, kadın hareketinin yıllarca mücadele sonucunda elde ettiği kazanımların sonucu olan İstanbul Sözleşmesi, 6284 Sayılı Kanun ve nafaka hakkına dair siyasi iktidarın saldırılarına hep birlikte karşı duracaklarını bir kez daha beyan ettiler.

‘YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI’

Toplantıya katılan kadınlar, mücadeleye devam edeceklerinin altını çizerek “Son günlerde sıkça dile getirilen erken yaşta ve zorla evliliklerinin önünü açan çocuk istismar faillerini aklamaya yönelik gerçekleştirilen yasa tasarısı çalışmalarını daha önce engellediğimiz gibi, bundan sonrada izin vermeyeceğiz. Biz kadınlar, gücümüzü bir aradalığımızdan ve dayanışmamızdan aldığımızın farkında olarak, kadınların insan haklarını engellemeye yönelik her türlü ayrımcılığa, şiddete, kadın cinayetlerine, emeğimizin bedenimizin kimliğimizin sömürülmesi karşısında susmayacağımızı, itaat etmeyeceğimizi ve bir kez daha haykırıyoruz: Yaşasın kadın dayanışması!” dedi.