İzmir’de sağlık emekçileri TİS öncesi uyarı eylemi yaparak iş bıraktı

Sağlık emekçileri İzmir'de de iş bıraktı, TİS öncesi uyarı grevinde bulunan işçiler, "İnsanca yaşamak, insanca yaşatmak istiyoruz" dedi.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - İzmir’de birçok hastanede 19 sendika ve 2 aile hekimliği federasyonu tarafından kurulan Sağlık ve Sosyal Hizmet Birlik ve Mücadele Platformu (SABİM) bünyesindeki sağlık emekçileri, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri öncesi uyarı grevinde bulunmak üzere iş bıraktı.

Evrensel'de yer alan habere göre; İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Behçet Uz Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi, Suat Seren Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi birçok hastanede sağlık emekçileri sabah mesai saatinden itibaren hastane bahçesinde toplanarak hakların için iş bıraktı.

Ege Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık emekçileri sabah saatlerin poliklinik önün toplandı. İnsanca çalışmak ve yaşamak istediklerini dile getiren sağlık emekçileri, 5 temel taleplerini şu şekilde sıraladı; şiddetin önlenmesi, mali haklar, özlük haklar, çalışma koşulları ve liyakat.

Açıklama esnasında sık sık “Sağlıkta ticaret ölüm demektir”, “Ek ödeme değil tek ödeme”, “Devletin memuru yoksul olamaz” sloganları atıldı.

SES ve Hekim Birliği’ne üye sağlık emekçileri sabah saatleri itibari ile Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde bir araya geldi. Hastane bahçesinde toplanan sağlık emekçileri, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Sağlıkta şiddet sona ersin” sloganlarını attı. SABİM’in ortak basın açıklamasının okunduğu eylemde, emekçilerin gerçek bir toplu sözleşme ile ekonomik talepleri dikkat çekti.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’nde SES ve Hekim Birliği üyesi sağlık emekçileri sabah katları dolaştıktan sonra ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. “Yoksulluk sınırının üstünde insanca yaşamamıza yetecek temel ücret istiyoruz” ve “Merhamet değil haklarımızı istiyoruz” pankartlarının açıldığı basın açıklamasında sağlıkta şiddete karşı izlenen yanlış politikalar, sağlık emekçilerinin ekonomik, sosyal, özlük haklarına dair talepleri öne çıktı.

'20 YILDA ŞİDDET OLAYLARI HER GÜN ARTIYOR'

Sağlık emekçileri hastanelerde yapılan açıklamalar ve eylemlerden sonra İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde ortak basın açıklaması gerçekleştirmek üzere bir araya geldi. Basın açıklamasını SABİM adına İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Muteber Çolak okudu.

Popülist politikaların ve ticari kâr odaklı sağlıkta dönüşüm programının sağlık çalışanlarını hedef haline getirdiğini söyleyen Çolak, “Sağlıkta dönüşüm programı sonrası, 20 yılda şiddet olayları her geçen gün artıyor. Her gün ortalama 80 beyaz kod olayı bildirilirken; son 10 yılda 110 bin şiddet vakası gerçekleşmiştir. Daha geçen sene bir hekim ve bir güvenlik görevlisi arkadaşımız görevi başında, görevi nedeniyle katledildi. Hamile bir hemşire arkadaşımız yerde tekmelenmek suretiyle 4 saldırgan tarafından şiddete maruz bırakıldı” dedi.

Tek sorunlarının şiddet olmadığını da belirten Çolak son iki ayda gelen zamlarla birlikte ekonomik sıkıntılarla boğuştuklarını dile getirdi. Çolak, “Kamudaki ücret dengesizliği hat safhadadır. Bakınız; Kamu işçisinin fazla mesai ücreti; ameliyat yapan cerrahtan 2,5 kat, hemşireden 4 kat fazla hale gelmiş durumdadır” diyerek, dikey hiyerarşinin yeni düzenlenmesine vurgu yaptı.

Özlük haklarının ve çalışma koşullarının yaşanacak düzeyde olmadığını söyleyen Çolak, sağlık çalışanlarının sayısının ve sağlığa ayrılan bütçenin arttırılması gibi taleplerinin yanı sıra muayene sürelerinin minimum 15-20 dakikaya çıkarılması ve güvenlik önlemlerinin arttırılması gerektiğini ve yoksulluk sınırının üzerinde, emekliliğe yansıyan bir maaş talep ettiklerini söyledi.