Sağlık emekçileri Diyarbakır'da iş bıraktı

Diyarbakır Sağlık Platformu Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri öncesi iş bırakarak, açıklama yaptı. Eylemlerde sağlık emekçileri 15 talebini sıraladı.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri öncesi iş bırakarak, açıklama yaptı. Eylemlerde sağlık emekçilerin 15 talebi sıralandı.

Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Önünde açıklama yapan Diyarbakır Sağlık Platformu, temel talepleri başta olmak üzere, TİS masasına konfederasyonları KESK tarafından gönderilen tüm talepleri için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Ses adına açıklamayı Şube Eşbaşkanı Yıldız Ok Orak okudu. Sağlık emekçileri taleplerini şöyle sıraladı:

“1- Performans, ek ödeme, taban, teşvik değil, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret istiyoruz. Bunun üzerine yapılan işin niteliği ve riski, eğitim durumu, hizmet yılı gibi kriterler eklenerek giydirilmiş ücretler belirlensin.

2- Grevli toplu sözleşmeli, özgür pazarlık hakkı içeren sendika yasası çıkarılsın,

3- Sağlık hizmetleri ağır ve tehlikeli işler kapsamındadır. Fiili hizmet süresi (yıpranma payı) yıllık 90 gün üzerinden tam olarak tüm emekçilere ödensin ve geçmiş yılları da kapsasın

4- Nöbet, icap ve fazla çalışma ücretleri 2 kat arttırılsın

5- Sağlık alanında çalışan tüm emekçiler “sağlık hizmetleri sınıfı”na alınsın

6- Üniversite hastanelerinde de çalışanlara tayin hakkı verilsin,

7- Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin son bulması için “şiddet üreten sağlık sistemi” değişsin. Halk ve emekçiler yararına yeni bir sağlık sisteminin inşası için işkolu emekçileri ve halkın örgütlü yapılarının, hizmetin planlanmasından sunulmasına kadar karar alma mercilerinde yer alacağı mekanizmalar oluşturulsun.

8- Sağlık ve sosyal hizmetler alanında OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdam edilerek, sözleşmeli tüm çalışanlar 657 4/a kapsamına alınsın.


9- Kamu sağlık hizmeti verilen ASM’lerde her türlü giderler devlet tarafından karşılansın,

10- Covid-19 gibi meslekle ilgili hastalıklar, illiyet bağı aranmadan sağlık kurumlarında çalışan tüm personel için meslek hastalığı sayılsın,

11- Haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal göreve başlatılsın

12- Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personelinin özlük, mali ve sosyal haklarını, bir an önce Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğündeki emsali personellere eşitleyin, geçmiş hak kayıplarını acilen telafi edilsin. Sağlık Bakanlığı’nın diğer tüm personellerine sağlanan imkân ve haklardan aynı ve eşit derecede yararlandırılsın.

13- Muayene, tedavide ve ilaçta hiçbir ad altında;  katkı, katılım payı, ilave ücret alınmasın. Sağlık hizmetleri ücretsiz olsun.

14- Sosyal Hizmet alanında Ek ders, Asdep, 4/D veya sözleşmeli olarak çalışanların tamamı 4/A kadrosuna alınsın.

15- Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında Hizmetli kadrosunda çalışanların tamamı, sınavsız bir şekilde Genel İdari Hizmetler sınıfına alınsın.”

Sağlık emekçilerinin, tüm emekçilere olan çağrısı ise şöyle:
"Tüm kaygılarınızı bir tarafa bırakın ve yöneticilerinin şatafat içinde yaşadığı yandaş sendikalardan vazgeçin. Tek kurtuluşumuz ve haklarımızı almanın yegâne yolu birlikte örgütlenmek ve mücadele etmektir.  
Birlikte örgütlenirsek, birlikte kazanacağız!”