Hukuk mahkemelerinde e-duruşma geliyor

Meclis'e sunulan teklife göre hukuk mahkemelerindeki davalara avukatlar, uzman ve bilirkişiler ev ya da ofislerinden elektronik ortamda katılabilecek. Yabancı mahkemelerin vereceği ihtiyati tedbir kararları Türkiye’de uygulanmayacak. Ayrıca duruşma düzenini bozdukları iddiasıyla vekaleti olmayan avukatların duruşma salonundan çıkartılabilecek.

Google Haberlere Abone ol

DUVAR - Hukuk yargılamalarında yeni bir dönem başlıyor. AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan ikinci yargı paketinin yasalaşması halinde, tüketici uyuşmazlıklarında ara buluculuk dava şartı haline getirilecek. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda çeşitli değişiklikler içeren 63 maddelik yeni teklifi göre Hukuk davalarında "e-duruşma" dönemi başlatılacak.

AA'nın haberine göre TBMM'ye sunulan teklifle;

-Taraflar, tanıklar, bilirkişiler ve uzmanlar, duruşmalara bulundukları yerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılabilecek. Böylece, yargılama sürecinde görüntülü iletişim teknolojisindeki yeni uygulamaların kullanılmasına da hukuki altyapı sağlanmış olacak.

-Ticaret mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinin il merkezlerinde kurulması ve o ile bağlı ilçelerdeki davaların da bu mahkemelerde görülmesi imkanı getirilecek. Bu düzenlemeyle teknik nitelikli bu davaların uzman mahkemelerde görülmesi ve ihtisaslaşmanın sağlanması amaçlanacak.

-Tüketici hakem heyetlerinin görevi kapsamında olmayan tüketici uyuşmazlıklarında dava açılmadan önce ara buluculuk zorunlu hale getirilecek. Dava şartı olan ara buluculuğa başvuru ücretsiz olacak. Yılda yaklaşık 50 bin dosya zorunlu ara buluculuk kapsamında çözüme kavuşturulacak. Tüketici uyuşmazlıklarındaki ara buluculuk görüşmeleri en fazla bir ay sürecek.

-Sigorta şirketlerinden veya güvence hesabından talep edilecek tazminat alacakları için özel takip usulü getirilecek. Tazminat alacakları bizzat hak sahibi tarafından ya da birinci derece yakınlar, kanuni temsilciler veya sadece avukatlar vasıtasıyla takip edilecek. Bu alacak hakları, belirtilen kişiler dışındakilere de devredilemeyecek. Böylece, vatandaşlar alacaklarına tam olarak kavuşacak, bu alandaki suistimaller önlenecek. Hukuk uyuşmazlıklarındaki düzenlemelerle yaklaşık 4 milyon dosyanın daha hızlı ve az masrafla sonuçlandırılması hedeflenecek.

T24'te yer alan habere göre ise

-Yabancı mahkemelerde görülen davalarda ihtiyati tedbir talebinde bulunulması durumunda, kararın Türk mahkemelerince verilmesi gerektiği düzenlemesi de yer aldı. Buna göre, yabancı mahkemelerin vereceği ihtiyati tedbir kararları Türkiye’de uygulanmayacak.

-Yargılamanın uzamaması için hakim, kesin süre koyduğu konularla ilgili olarak taraflara ihtarda bulunacak. Kesin süre sonrası sadece bir kez uzatma istenebilecek. Bu ihtar gereği verilen son kesin süreye uyulması zorunlu olacak. Hakimin reddi taleplerine karşı verilen kararlar konusunda istinaf mahkemesine başvuru yapılabilecek.

-Alacak davalarında, alacağın miktar ve değerinin ne zaman belirleneceğine mahkeme karar verecek. Mahkeme, tarihi belirleyerek, alacaklı taraftan, iki hafta içerisinde alacak miktarını o günkü değerler üzerinden belirlemesini isteyecek.

-Duruşmanın düzenini bozdukları gerekçesiyle vekaleti olmayan avukatların mahkeme tarafından salondan çıkartılması söz konusu olabilecek.