Eğitim-Sen'den ilan: Dokuz Eylül Üniversitesi için rektör aranıyor

Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şubesi, hukuksuz soruşturmalar ve Sayıştay raporlarındaki usulsüzlük tespitleri ile gündeme gelen Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü hakkında bir bildiri yayınladı.

Google Haberlere Abone ol

İZMİR – Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, son dönemde yolsuzluklar, akademisyen ve personele ilişkin hukuksuz soruşturmalar ve Sayıştay raporlarındaki usulsüzlük tespitleri ile gündeme geldi. Daha önce de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Nükhet Hotar'ın Sayıştay denetçilerine bilgi ve belge vermemesi tepkilere neden olmuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar’ın görev süresi 18 Temmuz 2022 tarihinde doluyor. Temmuz ayında Dokuz Eylül Üniversitesi’nin de içinde olduğu 5 üniversiteye rektör atanacak. Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şubesi de bu amaçla yeni atanacak rektörün taşıması gereken özellikleri sıralayarak ilana çıktı.

'DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İÇİN BİR REKTÖR ARANIYOR'

İlan niteliği taşıyan “Dokuz Eylül Üniversitesi İçin Bir Rektör Aranıyor” başlıklı bildiride, üniversite rektörünün taşıması gereken özellikler ise şöyle sıralandı;

"🔸Tüm maddi ve insani değerlerin yaratıcısının "emek" olduğuna inanacak,
🔸Toplumsal cinsiyet eşitliği ve ifade hürriyeti de dâhil insan haklarına, temel özgürlüklere, akademik özerkliğe, insan onuruna ve Üniversite bileşenlerinin sahip Olduğu tüm haklara saygı duyacak,
🔸 Temel amacı eşit, özgür, laik, evrensel, demokratik, bilimsel, parasız ve kamusal nitelikli eğitim olacak,
🔸 Meşruiyetini siyasi angajmanda aramayıp akademik saygınlığıyla Üniversite için çalışacak,
🔸 Üniversitede hiyerarşik ve eşitsiz ilişkilere, yükseköğretimin piyasalaşmasına ve itaat ve korku kültürüne karşı mücadele edecek,
🔸Üniversitenin çoğulcu, katılımcı ve yönetsel özerk yapısına inanarak karar alma mekanizmalarını demokratikleştirecek,
🔸 Siyasete 'kul', Üniversite bileşenlerine 'kral', sermayeye 'tüccar', Üniversite'ye 'manager' olmayacak,
🔸Atama, yükseltme ve terfilerde ehliyet ve liyakat ilkelerine sadık kalacak,
🔸Birden fazla koltuğa oturtulmak suretiyle kayrılan imtiyazlı azınlığın tahakkümüne son vererek görevlendirmelerde (Dekan, Bölüm Başkanı, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı vb.) Akademik Teşkilat Yönetmeliği'ne uyacak,
🔸Üniversite bileşenlerinin eleştiri, öneri ve taleplerini dikkate alacak,
🔸Açılan soruşturma ve hukuka uyarlılık bulunmadığından iptal edilen dava sayılarında rekora koşmayacak,
🔸Koruma ordusuna ihtiyaç duymaksızın kampüslerde gezip mezuniyet törenlerine katılabilecek,
🔸 Sayıştay raporunda tespit edilen usulsüzlük ve yolsuzluklara karşı gereğini yapacak,
🔸Yeniden atama kriterlerinin hukuka uygun olmayan maddelerini değiştirip düzeltecek,
🔸Psikolojik tacizin öznesi olmayıp mobbinge karşı gerekli önlemleri alacak,
🔸Makamların emanet olduğu bilinciyle görevini kötüye kullanmayacak,
🔸Hukuk devleti ilkesine sadakatle bağlanarak ve takdir yetkisinin sınırlarına riayet ederek "yargılanacak mıyım?" korkusu ile yaşamayacak,
🔸 Özgür bilim, özgür üniversite ve güvenceli istihdamı öncülleştirerek insan, toplum ve doğa yararına çalışacak bir rektör aranıyor!" (DUVAR)